Gå til hovedinnhold

Nytt indeksfond fra KLP Kapitalforvaltning

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

KLP Kapitalforvaltning startet i november 2017 opp et globalt indeksnært Small Cap fond (KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks). Fondet følger KLP World Small Cap Indeks som er basert på MSCIs tilsvarende indeks. Indeksen dekker omtrent 15 prosent av verdiene i verdens børsnoterte selskaper og inneholder omtrent 4300 selskaper i 23 land, av disse er 47 selskaper notert på Oslo Børs. I large cap indeksen, som er universet for KLP AksjeGlobal Indeks-fondene, er det 10 selskaper som er notert på Oslo Børs.

Fondet eier aksjer i rundt 3000 selskaper. Dette er tilstrekkelig til å følge referanseindeksen ganske tett. Selve forvaltningen av fondet blir enklere når man slipper å eie alle aksjene i indeksen. Fondets investeringer er i utenlandsk valuta, og er ikke sikret til norske kroner. Valutasvingninger vil derfor påvirke verdien av fondet. Årlig forvaltningshonorar er 0,35 prosent.

Dersom en investor kombinerer fondet med KLP AksjeGlobal Indeks, som inneholder alle omsettelige aksjer i store og mellomstore selskaper i utviklende markeder, og med KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks, vil han være investert i rundt 96 prosent av markedsverdien av børsnoterte aksjeselskaper i verden.

Økonomisk teori sier at det er lurt å diversifisere porteføljen sin mest mulig. Man bør altså ikke putte alle eggene i samme kurv. Ved å sette sammen disse tre fondene har man diversifisert aksjeporteføljen så langt det nesten er mulig innenfor børsnoterte aksjer. Økonomisk teori sier også at det optimale er å eie hvert selskap i investeringsuniverset ut fra selskapets markedsverdi. En slik sammensetning tilsier at man skal har rundt 14 prosent i Small Cap og 11 prosent i fremvoksende markeder.

Både Small Cap og fremvoksende markeder har historisk gitt høy avkastning. Siste 20 år har global Small Cap gitt 2 prosent bedre årlig avkastning enn aksjer i store og mellomstore bedrifter. I perioden 1927 til 2011 gav amerikanske Small Cap 3 prosent bedre avkastning pr. år enn large cap. Historisk har aksjer gitt ca. 5,5 prosent bedre avkastning enn korte rentepapirer. Ekstraavkastningen ved å eie Small Cap har altså vært betydelig.

For store institusjonelle investorer kan kjøp og salg av Small Cap aksjer bli uforholdsmessig kostbart, og det vil kunne ta lang tid å kjøpe og selge. Dette gjelder særlig for konsentrerte porteføljer der forvalter kjøper og selger aksjer ofte. I KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks, som er et veldiversifisert indeksfond, vil imidlertid likviditeten være god, og transaksjonskostnadene vil være lave. Alle aksjene er børsnoterte, og omsettes stort sett daglig. Fondet gjør også minimalt med handler i løpet av året, og har svært lave transaksjonskostnader som følge av dette. Institusjoner som ønsker eksponering mot dette segmentet vil kunne gjøre det kostnadseffektivt via KLPs fond.

KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks kompletterer vårt indeksfondstilbud. Dette fondet gjør det mulig for investorene å øke diversifiseringen ytterligere. Basert på erfaringer de siste 20 årene har vi tro på at Small Cap aksjer vil gi noe høyere avkastning enn de større selskapene.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer