Gå til hovedinnhold

Nytt fond investerer i løsninger for fremtidens byer

NY FORVALTER: Sunniva Bratt Slette forvalter fondet Fremtidens Byer. Foto: Karoline Næss, Storebrand.

25. august 2021 ble aksjefondet Storebrand Fremtidens Byer lansert. Selv om fondet er nytt, har porteføljen vært tilgjengelig i tre år for pensjonskundene i Storebrand. Avkastningen til porteføljen har så langt vært veldig god, og har siden oppstart i juni 2018 levert en avkastning på 124 prosent per utgangen av august. Nå er denne strategien blitt tilgjengelig for alle Storebrands kunder og våre eksterne distributører som et UCITS verdipapirfond. Siden lanseringsdato for verdipapirfondet 25. august til i dag (30. september) har riktignok verdien falt med ca 8 prosent, som er svakere enn Verdensindeksen i perioden.

Temafond nummer to
Storebrand Fornybar Energi ble lansert som et verdipapirfond i juli 2020, og dermed er Storebrand Fremtidens Byer det andre temafondet under paraplyen Global Solutions. I november 2021 vil Storebrand Like Muligheter lanseres, mens Storebrand Sirkulær Økonomi planlegges å lanseres i starten av 2022.

FNs siste klimarapport etterlater ingen tvil om at utfordringene står i kø. Ekstremvær kommer stadig oftere, klimautslipp må kuttes radikalt, luftkvalitet må forbedres og tilgang til rent vann må sikres.

Innen 2050 vil 70 prosent av verdens befolkning bo i en by, noe som vil kreve at byer planlegges og utvikles smartere. Selskaper som gjør byene til bedre steder å bo i, har dermed et stort vekstpotensial. Storebrand Fremtidens Byer investerer i selskaper som bidrar med gode løsninger på urbane utfordringer. Fondet består av 50 – 60 selskaper som fordeles på tre undertemaer:

Mobilitet: Transport er en stor kilde til utslipp og luftforurensning. Hvis byer kombinerer automatisering, elektrifisering og skreddersydd transport, kan transportrelaterte utslipp reduseres med 80 prosent. Derfor investerer Storebrand Fremtidens Byer i selskaper som blant annet bidrar med effektiv nullutslippstransport og mikromobilitet. Dette området bidrar til å nå FNs bærekraftsmål nummer 3 knyttet til god helse og nummer 9 som omhandler infrastruktur, samt nummer 11 innen bærekraftige byer og samfunn.

Vannhåndtering: Forvaltning av vannressurser som tilpasser seg klimaendringer med god infrastruktur er avgjørende for å levere drikkevann av høy kvalitet og redusere vanntap. Dette området bidrar til å nå FNs bærekraftsmål nummer 6 som er relatert til rent vann og nummer 11.

Urban planlegging: Bygninger står for nesten 40 prosent av verdens energirelaterte utslipp. God urban planlegging, som forbedret bylandskap, klimatilpasset infrastruktur og endret transportbehov, kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål nummer 11. Selskapene som Storebrand Fremtidens Byer investerer i bidrar med å redusere utslipp med grønnere infrastruktur og bygg.

Forvalter Sunniva Bratt Slette peker på to grunner til den imponerende avkastningen i porteføljen. Den første grunnen er politisk, mens den andre driveren er teknologisk utvikling.

Det er sterke politiske drivere for å skape bærekraftige byer. Borgermestere rundt om i verden innser at grep må tas for å holde innbyggerne fornøyde, samtidig som de kutter utslipp. For å nå FNs bærekraftsmål og klimamålene i Parisavtalen er det tvingende nødvendig å gjøre byene mer bærekraftige. Selskapene som tilbyr grønne og smarte løsninger, er godt posisjonert til å tjene på denne megatrenden. Det må gjøres en rekke tiltak for å tilpasse byene et nytt klima, sikre vannforsyningen og unngå oversvømmelser etter ekstremregn. Utviklingen kommer dessuten til å være stor på transportsiden med nye elbusser, tog og trikker, samt nye ladesystemer. I tillegg kommer det til å skje mye innenfor mikromobilitet.

Team Solutions
Sunniva Bratt Slette er en del av Storebrands Solutions-team sammen med Philip Ripman og EllenGrieg Andersen, som også har ansvaret for fondene Storebrand Global Solutions og Storebrand Fornybar Energi. Slette har jobbet i Storebrand siden 2017, og har en master i industriell økonomi og teknologiledelse med fokus på energi og miljø fra NTNU i Trondheim og Ajou University i Sør-Korea. Hun har tidligere jobbet i det strategiske forskningsområdet i NTNU Bærekraft, med spisskompetanse innenfor klimafinans og bærekraftig byutvikling.

Grafen viser strategiens akkumulerte avkastning før kostnader mot referanseindeksen siden oppstart av porteføljen for forsikrings-/pensjonskundene i Storebrand Livsforsikring. NB: porteføljen har ikke vært et UCITS-fond historisk, men avkastningsutviklingen representerer en god proxy for utviklingen om denne strategien ble opprettet som et verdipapirfond fra start. Uansett, og som alltid i aksjemarkedet, kursutviklingen vil variere over tid, og det er derfor ingen garanti at denne positive utviklingen vil fortsette fremover.

Grafen viser strategiens akkumulerte avkastning før kostnader (0,75%) (fra 6.juni 2018 – 31.08.2021) mot referanseindeksen siden oppstart av porteføljen for forsikrings-/pensjonskundene i Storebrand Livsforsikring. NB: porteføljen har ikke vært et UCITS-fond historisk, men avkastningsutviklingen representerer en god proxy for utviklingen om denne strategien ble opprettet som et verdipapirfond fra start. Uansett, og som alltid i aksjemarkedet, kursutviklingen vil variere over tid, og det er derfor ingen garanti at denne positive utviklingen vil fortsette fremover.

Fakta om fondet
Markedsføringsnavn i Norge: Storebrand Fremtidens Byer
Juridisk navn:Storebrand Smart Cities
ISIN Andelsklasse A:NO0011030322
Etablert:25.08.2021
Forvaltningshonorar:1,05%
UCITS: Ja
Referanseindeks:MSCI All Countries

Investeringsprofil: Storebrand Fremtidens Byer søker å investere i internasjonale selskaper som bidrar til FNs bærekraftsmål ved å løse sosiale og miljømessige utfordringer knyttet til urbanisering. Fondet gir eksponering mot selskaper som bidrar til god byplanlegging, sømløse transportsystemer, håndtering av vann, energieffektiv infrastruktur og grønne bygg som kan tilrettelegge for høy livskvalitet med lave utslipp. Fokuset på funksjonalitet og elektrifisering av transportsystemer skal gi innbyggere bedre reiseopplevelser og en høy luftkvalitet. Porteføljen investeres bredt på tvers av ulike bransjer og innenfor hele verdikjeden av identifiserte løsninger.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer