Nyhet; Delphi Emerging lanseres 15.april 2013

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Fondslanseringer hører med til sjeldenhetene i Delphi Fondene. Forrige gang var Delphi Global i 2006, og før det Delphi Europe i 1999. Med Delphi Emerging anser Delphi sitt fondsutval­g som komplett.

Hvorfor Delphi Emerging?

  • Emerging Markets forventes å stå for en stadig større del av verdiskapningen i verdensøkonomien fremover. Med Delphi Emerging tar du aktiv del i utviklingen
  •  Delphi har søkt eksponering mot Emerging Markets i en årrekke, hovedsakelig indirekte via vestlige selskaper.  Det har gitt innsikt og forståelse
  •  Likviditet, selskapsbredde og regulatoriske forhold har omsider kommet opp på et nivå som er tilpasset Delphis investeringsstrategi
  •  Delphi Emerging skal forvaltes med utgangspunkt i Delphi-metoden, hvor både trender og fundamentale forhold står sentralt
  • Espen K. Furnes er fondets forvalter. Furnes har jobbet i Delphi Fondene siden 1996

Hvorfor akkurat nå?

I løpet av det siste tiåret har Emerging Markets fått en sta­dig mer fremtredende plass i verdensøkonomien. Det er en trend som forventes å fortsette i lang tid fremover.

Inntil nå har Del­phi hovedsakelig søkt EM-eksponering indirekte via vestlige selskaper, men også til en viss grad direkte gjen­nom våre europeiske og globale mandater. I sum har dette gitt god innsikt i selskapene og nødvendig forståelse for omgivelsene de opererer i. Delphi har tidligere uttrykt be­kymringer rundt direkte investeringer i Emerging Markets knyttet til forhold som; høy politisk risiko, lav/skiftende likviditet, samt begrenset utvalg av interessante bransjer og aksjer. De siste årene har imidlertid det store inntoget av internasjonale investorer gjort likviditeten vesentlig bedre, samtidig som regulatoriske forhold har gått riktig vei.

Delphis investeringsstrategi fungerer best i likvide marke­der. Etter deres skjønn er likviditeten og selskapsbredden i Emerging Markets omsider kompatibel med deres måte å forvalte på. Mange forhold understøtter påstanden; bedre økonomisk struktur, tilgang til nye handelsplattformer, forbedringer i infrastruktur, teknologiske fremskritt, økt innenlandsk forbruk, urbanisering, bedre sysselsettings­muligheter, samt lave gjeldsnivåer.

Hvem passer fondet for?

Fondet passer for privatpersoner og bedrifter som ønsker aktiv forvaltning mot fremvoksende økonomier, og som generelt tåler de verdisvingningene som slike aksjeinvesteringer medfører.

Hvilken risiko har fondet?

Risikoprofil og forventet avkastning er på linje med aktive globale aksjefond. På risikoskalaen vil fondet over tid befinne seg mellom 6 og 7.

Les mer om fondet på www.delphi.no/emerging

 

Delphi Fondene
Delphi FondenePartner
Fondsforvalter

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer