Gå til hovedinnhold

Nordisk High Yield – bedre enn aksjer også i 2023?

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Alfred Berg Nordic High Yield hadde en avkastning på 4,20 % i 2022, et år som var preget av store hendelser og mye svingninger. Krigen i Ukraina, galopperende inflasjon verden over med tilhørende økte renter preget året.

I det nordiske høyrentemarkedet kom vi gjennom turbulensen på en relativt god måte. Vårt fond profiterte på kraftig undervekt i eiendomsobligasjoner, og hadde fra april ingen eksponering mot det svenske eiendomsmarkedet. Dette var en sektor som gjorde det spesielt dårlig i fjor, og sektoren utgjør rundt 50 % av det svenske høyrentemarkedet.

Det resterende nordiske høyrentemarkedet er satt sammen av mange fundamentalt sterke sektorer og selskaper. I tillegg har en stor andel av obligasjonene i det nordiske høyrentemarkedet såkalt flytende rente, de betaler en høyere kupong når markedsrentene stiger. Dette gir beskyttelse mot den direkte effekten av høyere markedsrenter, som for obligasjoner med fastrente ville ført til en lavere verdi.

Alfred Berg Nordic High Yield har også enda kortere rentebinding enn markedet generelt, som har bidratt positivt. Det var også en rekke enkeltinvesteringer og generell riktig vekting av kontanter i urolige perioder som dro i riktig retning.

Fondet består i dag av 69 obligasjoner, utstedt av 59 ulike selskaper. Den gjennomsnittlige kupongrenten disse selskapene betaler til fondet er 8,5 %. I tillegg er det verdistigningspotensiale i en rekke obligasjoner, så yielden til fondet er nærmere 11,0 %. Den høye løpende renten i fondet gir en buffer mot økte risikopremier, dårlige betalere og eventuelt selskaper som går konkurs.

Vi er imidlertid ikke bekymret for kredittkvaliteten i porteføljen, og vi har en meget streng vekting av risiko når porteføljen konstrueres. Dette er vektingsregler som relateres til kredittrisiko, og som er mye strengere enn de generelle vektingsreglene som gjelder for verdipapirfond.

Starten på 2023 har vært positiv, med lavere risikopremier og dertil økt verdsetting av obligasjonene. I tillegg har vårt fond hatt en del enkeltselskaper som har bidratt spesielt positivt i år. Hittil i år er fondet opp ca. 1,1 %, pr. 16. januar.

Fremover venter vi fortsatt noe høy volatilitet og usikkerhet med tanke på den uavklarte og pågående krigen i Ukraina og usikre makrotall. Men vi mener dagens volatile marked skaper muligheter for den langsiktige investor.

Det er viktig å poengtere at investeringer i høyrentemarkedet fordrer en lang investeringshorisont, samme som man vil ha ved investeringer i aksjemarkedet. Dette for å stå igjennom urolige perioder med lav likviditet, hvor obligasjonskursene tenderer til å ikke reflektere underliggende kredittrisiko på en riktig måte.

Henrik Høyerholt, forvalter – Alfred Berg Nordic High Yield

* Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer