Gå til hovedinnhold

Klart for sommerens resultatrush

2024 er halvveis og en ny resultatsesong står på trappene. Som alltid er det spennende å se hvilke selskaper som klarer å overgå forventningene. I sommer følger vi spesielt nøye med på selskaper som kan nyte godt av muligheten for at rentene snur. NRC Group, Scatec og Elliptic Laboratories er tre kandidater.

Av Karin Busch, porteføljeforvalter i Storebrand

I år som i fjor, har makrotall og renteforventninger vært toneangivende for aksjemarkedene verden over. Her hjemme har forventningene i 2024 svingt fra flere rentekutt gjennom året, til ingen i det hele tatt. Som aksjeforvaltere er vi forsiktige med å mene noe om hvor rentene skal, likevel er endringer i forventningene viktige for oss.

Endringer i renteforventningene påvirker flere av selskapene vi er investert i, eller planlegger å investere i. Avkastningskravet til investeringene endrer seg når rentene endrer seg, og for vekstselskaper har renteutsiktene kanskje vært en av de viktigste driverne det siste året. Det skyldes at mange av selskapene har inntekter som ligger langt frem i tid. Med utsikter til lavere rente, og dermed lavere avkastningskrav, gir det høyere verdsettelse på slike selskaper.

Makrotallene peker på at verdensøkonomien har holdt seg godt, og de store rentekuttene har uteblitt. Det kan tyde på at sentralbankene klarer å lede oss i en historisk myk landing. Prisveksten har kommet ned, og konsensus – summen av alle aktørene i markedene – forventer nå at rentetoppen er nådd. Den amerikanske sentralbanken Fed har kommunisert at de venter ett rentekutt i 2024, mens Norges Bank har signalisert at renten trolig vil holde seg på dagens nivå ut året. Rentekuttene her hjemme kommer trolig først i 2025.

Med dette som bakteppe, skal vi snart gyve løs på rapporteringssesongen for andre kvartal. For oss blir det viktig å blant annet få svar på hvilke selskaper som har god aktivitet, potensielt leverer over forventing og som i tillegg kan nyte godt av lavere renter.

NRC Group

I bygg- og anleggsbransjen har det høye rentenivået ført til avventende aktivitet, og dermed motvind for flere av selskapene. Flere prosjekter er satt på vent, finansieringen er blitt dyrere og det har vært gjort færre investeringer. Vi tror disse faktorene nå har fått spille seg ut, og at pilene nå snur og peker oppover. Med økt investeringer, aktivitet og en potensiell rentetopp, er vi positive til selskaper som NRC Group.

Scatec

Fornybare energiselskaper har virkelig hatt vind i seilene den siste tiden. Her har vi sett flere store transaksjoner til høy prising. Flere av transaksjonene har vært fra public-to-private – at et listet selskap blir kjøpt opp og tatt av børs, og vi har sett at privateide infrastrukturfond har vært villig til å betale en premie på opptil 50%. Dette har dratt med seg selskaper her hjemme med fornybar energiproduksjon, eller tilhørende selskaper. Høy relativ prising, kombinert med renteutsiktene som diskutert over, gjør at vi liker Scatec godt. Scatec har vist seg å være en «darling» i perioder med lavere renteutsikter.

Elliptic Laboratories

En sektor som har vist seg å korrelere tett med endringer i renteutsiktene er teknologiselskapene. Vi ser at etterspørselen etter hardware og software er på vei tilbake, og med lavere forventet avkastningskrav kan dette gi videre fart i teknologiaksjer. Et selskap vi tror kan dra nytte av et bedret sentiment er Elliptic Labratories. De produserer sensorer til bruk i PC og smartelefoner, to segmenter med forventet høye volumer og god vekst fremover. Den siste tiden har de også fått noen store kontrakter, og med å ekspandere til konsum PC-markeder, kan det gi ytterligere drag i inntektene.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer