Gå til hovedinnhold

Hvordan se muligheter når børsene er på “all-time-high”

I aksjemarkedet har man til stadighet bekymringer. Markedet utfordrer deg hver eneste dag på om du skal kjøpe eller selge aksjer. Det kommer til stadighet analyser som viser at analytikerne er «bullish» eller «bearish» på respektive selskap. Dagens marked er i nærheten av “all-time-high”, er det fortsatt muligheter for å gjøre gode kjøp? Jeg skal i dette innlegget prøve å finne gode sektorer og bransjer som kan være interessante for DEG som investor. 

Jeg kan karakteriseres som en trend-investor. For den som er nysgjerrig, så kan en trend-investor kort og godt oppsummeres som en som ser på både globale og selskapsspesifikke trender. Slik er jeg. Jeg bruker både tekniske trender og makrotrender i mitt arbeid for å finne selskaper som jeg liker og til stadighet vurderer å ta inn i min portefølje. Fordelen med denne strategien er at man gjerne får litt ekstra drahjelp fra makrobildet og sentimentet i markedet, til forskjell fra å kjøpe et godt selskap i en bransje som ikke har den medvind.

Uansett strategi, det viktigste av alt er å ha en. Det å gjøre gode analyser og være tro mot seg selv er regel nummer 1 i aksjemarkedet. I dag er indeksene på all-time-high nivåer, i tillegg til dette så har inntjeningen visse selskaper ikke svart helt til markedets forventing. Dette kalles multippelekspansjon og vil si at aksjekursen stiger u-korrelert med selskapets finansielle resultater. Noe som på lang sikt ikke er bærekraftig.

Hva er grunnen til at børsene er på “all-time-high”?

Dette er et vidt spørsmål som jeg kunne skrevet side opp og ned på, men jeg skal prøve å forklare det i korthet for deg som leser. Den første faktoren er den lave renten. Lave renter fører til at du som sparer ikke får avkastning på ditt innskudd i banken. Regner man inn en inflasjon på 2,5% er dagens rentenivå på innskudd (1%) et tapsprosjekt og ender med at dine sparepenger svekker seg i verdi. Når man ikke har mulighet til å finne avkastning over inflasjon i hverken rente eller obligasjonsmarkedet, har man i prinsippet bare 2 valg. Det er å enten kjøpe seg en leilighet og håpe på verdistigning i et allerede dyrt marked, eller gå inn i aksjemarkedet. Dette er nok mye av grunnen til både de voldsomme eiendomsprisene og stigende aksjekurser. Den andre faktoren er dels i tråd med den økende globale veksten i verdensøkonomien. De fleste store makroindikatorer har vist at veksten i verden har vært positiv, som isolert skal reflekteres i økte børskurser. Den tredje faktoren er de såkalte “kvantitative lettelsene” som verdens sentralbanker har drevet i et forrykende tempo de siste årene. Ved å trykke penger samt kjøpe statsobligasjoner og aksjer i markedene, bidrar sentralbankene til å øke trykket i verdens kapitalmarkeder. Dette vil ikke pågå til evig tid, og vi har allerede sett at verdens sentralbanker reduserer disse programmene gradvis.

Så til spørsmålet, hva skal man satse på i dagens marked?
Jeg vil nådig komme med noen råd til deg som investor på hva man skal kjøpe eller selge, men jeg kan komme med innspill på hvordan jeg ser verden slik den er i dag. Slik jeg ser det, så er verden i dag preget av utsikter til renteoppgang og økt etterspørsel etter råvarer. Hvilke bransjer og selskaper bør man da satse på? Vel, under har jeg satt sammen 4 bransjer jeg mener er høyaktuelle i dagens markeds-klima:

 1. Finanssektoren
  Den Amerikanske sentralbanken (FED) vil etter alle solemerker bestemme seg for å heve å heve den amerikanske styrings-renten med 0,25% til intervallet 2-2,25 % i september. Hva indikerer dette? Vel, at renten heves er godt nytt for bankene og livselskapene. De vil kunne kreve høyere rente for sine utlån, og pensjonsfondene som de administrerer, vil få høyere avkastning på sine rentepapirer.
 2. Sykliske aksjer
  Sykliske selskaper har vi mye av på Oslo Børs. Dette spenner i fra landbruk og gjødselproduksjon(Yara) til frakteskip for biler som Wilhelmsen Holding. Analytikere og strateger har vært grunnleggende positiv til denne bransjen i 2018. Grunnlaget for dette er at mye av den sykliske industrien har lagt en forferdelig periode bak seg og man ser bedringer i både fraktrater og råvarepriser fremover. Jeg har alltid likt Shipping, og synes det er svært spennende med frakt og dynamikken i markedet. Det jeg ikke liker med shipping, og det meste annen råvarebasert industri er at det er vanskelig å forutse svingningene i sektoren, da man må ta hensyn til veldig mange faktorer i sin investerings-prosess.
 3. Oljesektoren
  Vi har i skrivende stund en oljepris på 78 dollar fatet. Hvis man skal ta utgangspunktet i OPEC sin siste rapport, så estimerer de en global BNP vekst på 3,8 %. Så lenge det er god vekst i verden vil man ha behov for drivstoff og en råvare som olje. Det «sorte gull» er essensielt for vekst i verden og dette ser man på etterspørselen. Etterspørselen etter olje er estimert til å økte 1,65 millioner fat daglig i 2018, og denne er estimert til å øke i 2019 også. Dette er godt nytt for blant annet Oslo Børs, som har en stor andel oljeselskaper.
 4. Laksesektoren
  Selv om denne sektoren har hatt 5 år med sammenhengende feststeming, har aksjene møtt litt mer motvind i det siste. Dette kommer av at lakseprisen har falt tilbake fra rekordnivåer (80kr) til noe mer edruelige priser (57kr). Det man glemmer er at kostnadene samlet sett for å produsere laks ligger mellom 30-35kr per kilo laks ferdig produsert. Man skal altså ikke være rakettforsker for å skjønne at når man kan produsere en vare for 30kr og selge den for 57 kr, vil det bli mye penger av det på sikt. Derfor synes jeg at laks fortsatt er interessant på lang sikt. Hvorfor jeg ikke har satt lakseselskapene under “sykliske” aksjer kan man spørre seg om. Personlig så heller jeg mer mot at laksebransjen har blitt mer og mer trukket mot konsumbransjen da det i prinsippet er mer livsnødvendig med en kilo laks enn et fat med olje.

Som vi ser av dette innlegget, er verdens børser priset litt høyere enn snittet siste 5 og 10 år- dog er det flere faktorer som er annerledes. Vi har en veldig lav rente og det er få alternativer til avkastningen aksjemarkedet gir. Til tross for at mange aksjer kanskje er i den høye enden, så håper jeg at du som investor kan utforske disse sektorene som jeg mener fortsatt kan være spennende.

Disclaimer:Mine innlegg skal på ingen måte tolkes som kjøps- eller salgs-anbefalinger, men snarere som å gi leseren en innsikt og kunnskap i om sparing og investeringer. Jeg eier aksjer i finans og råvarebransjen, en portefølje du kan følge på Shareville.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer