Gå til hovedinnhold

Hva er utbytteaksjene priset til i juni 2024?

Førstekvartal er for lengst over, og vi er inne i andre kvartal. Disse rapportene blir selvsagt etterskuddsvis, og om ikke lenge vil vi også ha svaret på hva andre kvartal gir av informasjon.

Dette regnearket er dynamisk og gir deg oppdaterte tall på pris/bokført verdi, pris/inntjening og utbytteyield. Pris/inntjening vil variere hvert sekund ettersom aksjekursen svinger, mens de bokførte verdiene vil bli hentet ut hvert kvartal etter hvert som selskapene rapporterer tall. Bokført verdi vil variere fra kvartal til kvartal avhengig av om selskapet gjør avskrivinger, utbetaler utbytte eller lignende. Uansett vil dette gi et ganske godt bilde av hvordan de ulike selskapene prises per i dag basert på ulike nøkkeltall til enhver tid. Som nevnt tidligere vil jeg over tid utvikle dette regnearket, og på sikt håper jeg å inkludere mange forskjellige selskaper innenfor ulike bransjer.

Selekteringslisten er grovt sett følgende:

 1. Selskapene skal tjene penger.
 2. Selskapene har utbetalt utbytter over tid.
 3. Likviditeten må være god (en del sparebanker vil utgå rett og slett grunnet dårlig likviditet).
 4. Unngår nok i det store og hele sykliske aksjer grunnet parameterne over (dog gjør jeg et unntak på laks).
 5. Tall som hentes kvartalsvis (resultat per aksje, bokførte verdier og lignende) vil ettersom tiden går se “billigere og/eller dyrere ut” ettersom en del tall kun vil hentes ut ved resultatfremleggelse.
 6. En del parametere for de ulike selskapene vil også ha mindre betydning for hvert enkelt selskap. For eksempel vil pris/bok være mindre fordelaktig å bruke på et teknologiselskap enn en bank.
 7. Valutajusteringer vil også variere og gjøre at tallene ikke til ethvert tidspunkt vil være helt likt dine egne regnestykker.

Disse kriteriene vil føre til at selskapene på listen gir forskjellige resultater avhengig av hva man måler. Målet er uansett at jeg kan gi deg som investor et øyeblikksbilde av hvordan selskapenes verdivurdering blir gjort til enhver tid, basert på mine kriterier.

Hvordan har utviklingen i estimatene fra fjerde kvartal vært?

I figuren over ser du estimatene fra forrige kvartal. Man ser at 2024 ser ut til å bli et bedre år inntjeningsmessig enn 2023. Dette er selvsagt vanskelig å forutse så tidlig, men rapporteringene så langt tyder på at selskapene spår bedre tider i vente. Den bokførte egenkapitalen har naturlig nok falt gjennom første kvartal, grunnet utbyttebetalinger fra store deler av selskapene, enten kvartalsvis, halvårlig eller årlig. Allikevel ser man at selskapene bygger bok og over tid vil nok de bokførte verdiene bygges høyere enn hva tilfellet er på disse tallene.

Det man grovt sett kan si av interessante forskjeller fra forrige kvartal til dette er:

 • Selskapene predikeres å tjene mer penger i 2024 enn hva tilfellet var i 2023.
 • Prisingen på aksjene har på relativt grunnlag falt, til tross for at markedet er opp i snitt så langt i år.
 • Avkastningen på egenkapitalen har også økt betydelig, noe som er et veldig godt tegn.
 • De bokførte verdiene frem i tid ser ut til å forrente seg i området 5-10 prosent for selskapene på listen, som absolutt er positivt.
 • Utbytteutbetalingene ser ikke ut til å bli høyere enn i 2023, med mindre noe spesifikt skjer frem i tid.

  Avkastningen på egenkapitalen er opp fra forrige kvartal. Dette har direkte sammenheng med at selskapene faktisk har tjent mer penger enn hva jeg så i mine estimater. Gitt det makroøkonomiske klimaet, med høye finansieringskostnader tror jeg dette har skjerpet kapitalallokeringen til de fleste selskaper. Dette ser vi også vedvarende resultater på i tallene som selskapene leverer. Det tyder på at selskapene på listen har en evne til å tilpasse seg ulike markedet og fortsette å levere aksjonærverdier for sine investorer.

Året har med andre ord absolutt startet i en positiv trend, og om ikke noe spesielt skjer, tror jeg også dette kan fortsette fremover. Skulle man derimot få nedsettelser av renter fremover, vil dette spesielt påvirke marginene til banksektoren og således være noe man skal holde øye med. Samtidig vil lavere renter påvirke resten av listen positivt, med lettere tilgang til vekstkapital og andre investeringer. I løpet av juli vil vi få resultatet av hvordan halvåret har gått, og jeg vil igjen ta en titt på tallene og teste om min hypotese holder.

*Eier selv aksjer i Wilhelm Wilhelmsen, Sparebank 1 Midt Norge, Pareto Bank og Mowi.

/Mads

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer