Gå til hovedinnhold

Gull – En verdifull ressurs i investorens verktøykasse

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Gull kan være svært verdifullt i strategiske porteføljer på grunn av den historiske balansen det gir mellom å beskytte investorer under økonomiske og finansielle nedgangstider, mens de fremdeles er med i et oppsving. Det finnes begrenset med gull, og forsyningen er knapp. Det gjør dette metallet veldig spesielt i investor-psykologien. Som et finansielt instrument har gull blitt stadig mer relevant og til stede i porteføljer i løpet av de siste 20 årene, spesielt på grunn av veksten i fysisk støttede produkter på børs.

Vi trekker frem tre viktige grunner til at investorer kan vurdere å fokusere på det gule metallet i det lange løp.

Geopolitisk handel

Anekdotisk observerer vi at gull fungerer godt etter geopolitiske sjokk. Trusler om krig og forstyrrelser i et politisk system fører ofte til en økning i etterspørselen etter gull. Ønsket om å ha et fysisk «rikdomslager» som ikke kan ødelegges av geopolitiske risikoer er innebygd i investorers psyke.

Geopolitiske risikoer, inkludert handelskrig og Brexit-forstyrrelser, har vært viktige drivere for gullprisen, spesielt siden 2019. Og mens økonomiske risikoer har dominert oppmerksomheten hos investorer i 2020, forblir disse geopolitiske risikoene alminnelige.

Sikring av finansmarkedet

Gull fungerer ikke som en trygg havn bare i perioder med geopolitisk uro. Investorer strømmer til det gule metallet også i perioder med økonomisk turbulens og usikkerhet. Siden gull er en veldig likvid eiendel, fungerer det ofte mer som en valuta enn en vare. Men i motsetning til de fleste fiat-valutaer, kan ikke tilbudet økes ved å klikke på noen få knapper etter et pengepolitisk møte. Som sådan har den en «super-haven»-status. Sentralbanker kan utvide sin monetære base i møte med økonomisk turbulens, men gull kan ikke forringes på samme måte. Historisk sett gjør dette gull til en utmerket sikring geopolitisk turbulens og turbulens i finansmarkedet.

I 2020 har uroen på finansmarkedene og usikkerheten rundt den økonomiske bedringen resultert i en kraftig økning i etterspørselen for det gule metallet hos investorer.

Inflasjonssikring

Monetarister ser inflasjonen som en konsekvens av at for mye penger jager etter for få varer. Det beskriver inflasjon som et etterspørselssjokk (i motsetning til et tilbudssjokk som en forstyrrelse i oljerørledningen som gjør tilbudssiden av råvaren mindre og dermed dyrere). Når det er mye penger som sirkulerer i systemet, oppfordrer det folk til å kjøpe flere varer og tjenester, noe som trekker opp prisen. Som skissert tidligere kan gull være den perfekte antitesen til fiat-valutaer. Når sentralbanker, som trykker penger etter eget ønske, driver verdien av en valuta lavere ved å generere inflasjon, bør gull med begrenset tilgang holde seg i verdi og stige i forhold til valutaen som forringes. Gull fungerte som en effektiv inflasjonssikring spesielt i perioder med svært høy inflasjon på 1970- og 1980-tallet.

Med den amerikanske sentralbanken – i tillegg til andre sentralbanker – som injiserer betydelig likviditet i år for å stimulere til vekst i økonomien etter koronavirus-sjokket, er risikoen til stede for at inflasjonen stiger til nivåer som er høyere enn de som er sett siden den globale finanskrisen.

Konklusjon

Det faktum at gull stiger med inflasjon betyr at det ikke bare er et aktivum for «dommedag» – det vil si at den ikke bare fungerer når sykliske aktiva vakler. Sterk økonomisk aktivitet som genererer inflasjon, går ofte hånd i hånd med stigende gullprisen. Derfor trenger ikke gull å være negativt å ha i en portefølje i «gode tider». Å etablere gull i en portefølje kan hjelpe enormt i «dårlige tider», men trenger ikke være kostbart i «gode tider».

Hvordan kan investorer få eksponering mot gull?

Det finnes flere måter å legge til eksponering mot gull i en portefølje. Den mest direkte tilnærmingen vil være å kjøpe fysisk gull i form av gullbarrer eller gullmynter. Dette vil imidlertid innebære kostnader knyttet til sikker lagring og forsikring. Alternativt kan investorer få indirekte eksponering ved å investere i aksjene til gullgravere, selv om det i dette tilfellet er flere faktorer i tillegg til gullprisen som kan påvirke avkastningen. Investorer kan også få indirekte eksponering via futuresmarkedet, selv om dette sannsynligvis er utilgjengelig for de fleste og innebærer kompleksitet rundt det å bytte fremtidige kontrakter for å unngå å ta fysisk levering.

Et annet alternativ, og et som vi mener er mer tilgjengelig og effektivt for private investorer, er å investere i gull ved hjelp av fysisk støttede gull-ETC-er (Exchange Traded Commodities). De er praktisk notert på børsen og kan derfor kjøpes og selges akkurat som aksjer. Siden fysiske gull-ETC-er har fysisk sikring, har de en viss mengde gull i et sikkert hvelv på vegne av investoren. De gir avkastning i tråd med spotprisen på gull, med mindre administrasjonsgebyrer.

Her kan du lære mer om gull- og fysisk gull-ETC-er.

Dette materialet er utarbeidet av WisdomTree og dets tilknyttede selskaper og er ikke ment å brukes som en prognose, forskning eller investeringsrådgivning. Det utgjør heller ikke en/et anbefaling, tilbud eller anmodning om å kjøpe eller selge verdipapirer eller å ta i bruk noen spesifikk investeringsstrategi. Meningene som uttrykkes her, er fra produksjonsdatoen og kan endres etterhvert som påfølgende forhold varierer. Informasjonen og meningene i dette materialet er hentet fra proprietære og ikke-proprietære kilder. Som sådan godtar WisdomTree, tilknyttede selskaper eller deres direktører, ansatte eller agenter ingen garanti for nøyaktighet eller pålitelighet, og intet ansvar som oppstår på annen måte for feil og mangler (inkludert ansvar overfor noen person på grunn av uaktsomhet). Informasjonen i dette materialet skal benyttes etter leserens eget skjønn. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer