Gå til hovedinnhold
Dette er et betalt samarbeid medWisdomTree

Fysisk gull og edelmetaller med WisdomTree ETCer.

Basert på antall produkter og eiendeler under forvaltning er WisdomTree er den europeiske markedslederen innen gull, sølv og edelmetaller når det gjelder Exchange Traded Commodities (ETC) – børsomsatte handelsvarer.

WisdomTree opprettet Europas første ETC for fysisk støttet gull, samt verdens første ETC for fysisk støttet sølv og administrerer over 22 milliarder dollar i ETC-er for fysiske edelmetaller. Det dekker gull, sølv, platina, palladium og edelmetaller¹.

Som sådan drar investorer nytte av WisdomTrees ekspertise gjennom innsikten som er ervervet ved å være først på markedet, forpliktelsen de har til regelmessig og innsiktsfull forskning, samt at de tilbyr pedagogiske ressurser.

¹Kilde: WisdomTree, 4. september 2020.

Edelmetaller – en aktivaklasse som kan styrke investeringsporteføljen.

Edelmetaller gir unike taktiske, strategiske og tematiske investeringsmuligheter. De kan legge til balanse og robusthet i porteføljen, som kan bidra til å forbedre risikojustert avkastning over tid.

Taktiske investorer, som søker stabilitet i tider med økonomisk usikkerhet eller geopolitisk uro, finner vanligvis trygghet i edle metaller for å dempe den totale volatiliteten.

Edelmetaller har også strategiske fordeler på grunn av mangfoldet de tilfører i forhold til tradisjonelle aktivaklasser som aksjer og rentepapirer. Denne diversifiseringen gir balanse i investeringsporteføljen ved å redusere risikoen for tap - uten å gå på akkord med muligheten for gevinst.

En spennende utvikling ved investering i edelmetaller ligger i bruken av voksende teknologier og temaer – for eksempel solenergiproduksjon og teknologi for reduksjon av forurensning.

Investorer kan få eksponering for denne aktivaklassen gjennom en kurv eller målrettet eksponering mot enkle ETCer for edelmetaller.

Investering i fysiske edelmetaller gjennom ETCer (Exchange Traded Commodities).

Se denne videoen for å finne ut mer om WisdomTrees fysisk støttede ETCer, som er støttet av fysisk metall oppbevart av en depotbank.

Thumbnail Image

Gull – Den opprinnelige sikringen mot usikkerhet.

Gullets rolle som sikring mot inflasjon og usikkerhet er godt etablert. De siste årene har investorers interesse for gull økt betydelig, spesielt etter den globale finanskrisen i 2008. Mens de makroøkonomiske utsiktene fortsatt er usikre, forventer WisdomTree at investorers etterspørsel etter gull forblir sterk.

Her er noen av de unike egenskapene og potensielle fordelene ved å investere i gull:

  • Trygghetsstatus – Investorer har historisk sett brukt gull til beskyttelse, og presset prisen opp i perioder med økonomisk usikkerhet eller økt geopolitisk risiko.

  • Inflasjonssikring – Når inflasjonen er høy og kjøpekraften eroderer, søker investorer ofte til «harde aktiva» som anses å ha egenverdi på grunn av begrenset tilbud.

  • Formuesbevaring – Historisk sett har gull opprettholdt sin langsiktige verdi i forhold til valutaer, som er underlagt pengepolitikk og justeringer fra sentralbankene.

  • Porteføljediversifisering – Med sin lave korrelasjon til andre aktivaklasser som aksjer, rentepapirer og eiendom, kan gull potensielt forbedre porteføljens risikoavkastning.


Ansvarlig gull.

I 2012 utviklet og implementerte London Bullion Market Association (LBMA) et program for ansvarlig tjenesteutsetting, med fokus på ESG-aspekter for å unngå å bidra til konflikt, menneskerettighetsbrudd, terrorfinansieringspraksis og hvitvasking av penger. WisdomTree har forpliktet seg til disse retningslinjene og har gjort betydelige fremskritt for å maksimere eksponeringen av ETCer for fysisk gull som er hentet i samsvar med disse retningslinjene.

Besøk WisdomTrees side om gull for å lære mer om ansvarlig gull og gull som et aktiva.

Relaterte produkter:


OBS:
For å kunne kjøpe eller selge ETCer hos Norndet må du gjennomføre en kunnskapstest. Les mer her.

Gold

Sølv – En unik kombinasjon av investeringsmuligheter.

Sølv gir en unik kombinasjon av investeringsmuligheter – spesielt nå for tiden. Bruken av sølv i industrien – innen elektronikk, medisinsk utstyr og biler, for å nevne noe – står for over 50 % av etterspørselen av edelmetall (Kilde: Silver Institute's «World Silver Survey 2020»). Det lover derfor godt for investorer som ønsker å delta i det som ser ut til å være en gradvis økonomisk bedring fra den pågående krisen. Metallet gir strategiske muligheter som et trygt aktivum, på grunn av sin sterke tilknytning til gull. Fordelen med sølv strekker seg imidlertid også lenger inn i fremtiden, siden det er en kjernekomponent i raskt voksende trender, som elektriske kjøretøyer, 5G og solenergi.

Sølv er derfor en stødig satsning med tanke på konjunkturutviklingen og potensielle sterke langsiktige vekstutsikter. Mens gull historisk sett fungerer som et trygt aktivum når det er usikkerhet, og inflasjonssikring ved ustabil økonomi, legger sølv til en industriell komponent som bidrar til å utfylle gull i en diversifisert portefølje.

Klikk her for å lese WisdomTrees siste utsikter for sølv.

Besøk WisdomTrees side for metaller for å finne ut mer om sølv og andre metaller.

Relaterte produkter:


OBS:
For å kunne kjøpe eller selge ETCer hos Norndet må du gjennomføre en kunnskapstest. Les mer her.

Sølv


Platina og palladium – Gjør verden til et grønnere sted som en uventet investering.

Globalt sett kommer omtrent 15 % av verdens klimagassutslipp fra transportsektoren¹. Til tross for forbedret drivstoffeffektivitet i biler de siste sju tiårene, betyr det faktum at flere mennesker i verden bruker biler at de globale utslippene fra transportsektoren fortsetter å øke. Imidlertid kan forurensningsdempende utstyr bidra til å redusere utslipp fra biler. Automatiske katalysatorer er en nøkkelteknologi i denne forbindelsen.

Platina og palladium spiller en avgjørende rolle når det gjelder å gjøre verden til et grønnere sted, ettersom de begge er viktige materialer innen teknologi for forurensningsreduksjon i biler. Å forstå dynamikken i deres rollen i å oppfylle dette formålet, er nøkkelen til å anerkjenne de sterke mulighetene fremover.

Besøk WisdomTrees side for innsikt for å finne ut mer om denne trenden.

¹ Verktøy for klimaanalyse (World Resources Institute, 2017)

Relaterte produkter:


OBS:
For å kunne kjøpe eller selge ETCer hos Norndet må du gjennomføre en kunnskapstest. Les mer her.

Platinum

Dette må du vite om risiko og avkastning:

Dette er ikke og skal ikke tolkes som en investeringsanbefaling eller anmodning om å tegne, kjøpe eller selge verdipapirer. Når du tar en investeringsbeslutning må du basere den på din egen vurdering og ta hensyn til dine mål og økonomiske situasjon.

Det er alltid risiko forbundet med investering og finansielle verdipapirer.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Historisk utvikling er ingen garanti for fremtidig avkastning. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.

Start med investering hos Nordnet nå.