Gå til hovedinnhold

Fortsatt tro på grønn vekst

Et av fjorårets vinnerfond var Storebrand Fornybar Energi, med en avkastning på svimlede 96%, og fondet toppet ulike fondsstatistikker for globale fond. Nå, fem måneder senere, ser bildet noe annerledes ut. Forvalter Philip Ripman er optimist, og mener utsiktene gått fra å være bra til nesten enda bedre.

Sektorer som teknologi og fornybar energi har gitt forrykende avkastning det siste året. Aksjefondet StorebrandFornybar Energi hadde i 2020 en avkastning på 96 prosent. Dette er avkastningen i perioden fra slutten av juni 2020, da fondet ble lansert som et verdipapirfond, til 31. desember 2020.

Grafen over viser verdiutviklingen i StorebrandFornybar Energi (blå linje), Handelsbanken Bærekraftig Energi (grønn linje), S&P Global Clean Energy – en fornybar-referanseindeks (rød linje) og fondskategorien bransjefond, Alternativ Energi (grå linje). Perioden er 26.6.20-20.05.21, altså fra oppstart av verdipapirfondet til Storebrand. Kilde: Morningstar.

Knekk for vekst

Nå, nesten fem måneder ut i 2021, ser bildet noe annerledes ut. Fondet er per 20. mai ned 18,5 prosent.

Forvalter av fondet, Philip Ripman i Storebrand, peker på flere grunner til nedgangen. En av grunnene er at vekstaksjer har fått seg en knekk.

– Slike selskaper er det mange av innen fornybar energi, og de har blitt truffet av frykten for økt inflasjon og renter. I tillegg har oljesektoren gjort det bra etter at oljeprisen har steget, og dette er en bransje som fondet naturligvis ikke har eksponering mot, sier Ripman.

Han peker på at det heller ikke er unormalt at det kommer en korreksjon etter den voldsomme oppgangen både fondet og hele segmentet har hatt.

– At det kommer en korreksjon etter en slik formidabel opptur som disse grønne aksjene har hatt, er ikke uventet. Samtidig har utsiktene gått fra å være bra til nesten enda bedre. IEAs ferske plan for netto nullutslipp i 2050 viser hvordan enorme investeringer i rene løsninger, som solkraft og vindkraft, kan erstatte fossil energi og samtidig skape millioner av jobber, øke veksten og nå klimamålene, sier Ripman.

Veien er ikke rett

Ripman har tidligere kommentert den formidable veksten fondet har hatt, og har også vært klar på at kurssvingninger i denne type fond vil være større enn i eksempelvis brede globale fond.

– Det er aldri hyggelig som forvalter å stå i det når fondet går såpass mye ned. Samtidig har jeg vært tydelig på at dette fondet kan svinge kraftig, fordi det er et snevert fond som fokuserer på ett segment. Dermed vil et slik fond både være mer volatilt og ha høyere risiko enn andre fond. Dette er også avhengig av hva som er sammenligningsgrunnlaget ditt, og din risikoprofil. Målt mot brede fornybarindekser ligger likevel fondet omtrent likt så langt i år, påpeker Ripman.

Investorene må huske at når man sparer i aksjefond bør sparehorisonten være minst fem år.

– Med dette aksjefondet er det viktig å se de store linjene, og ikke se seg blind på en kortvarig periode. Man skal ha en langsiktig horisont for aksjeinvesteringer.

Vil neppe stoppe opp

Med kommende reguleringer og stadig økende fokus på klimamål fra myndighetene er det lite som tyder på at pengeflyten inn i grønne investeringer vil stoppe opp. Økende tilgang på kapital innenfor disse sektorene gjør at mange nye oppfinnelser og selskaper vil se dagens lys i årene fremover. For en forvalter som oss blir det viktig å finne de selskapene med best fremtidsutsikter, og for kundene gjelder det naturligvis å ikke komme for sent inn når toget går. Morgendagens «large caps» er sannsynligvis ikke født ennå, sier Ripman.

President Joe Biden har også en tydelig agenda om at USA skal bli klimanøytralt innen 2050.

– Biden-administrasjonen har foreslått en tiltakspakke på 2.000 milliarder dollar for å nå klimanøytralitet i USA innen 2050. Dette vil kreve store investeringer i grønn infrastruktur og fornybar energi, noe som er svært positivt for inntjeningsveksten i grønne selskaper, sier Ripman.

PS: Philip Ripman var gjest på Nordnet Live i november 2020. Se videoopptak av intervjuet her. Eller hør lydfilen i denne Pengepodden-episoden.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer