Gå til hovedinnhold

Første sparebank med grønn obligasjon ringer i børsbjellen

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Sunndal Sparebank er den første sparebanken som noterer et grønt obligasjonslån på Børsen. Markedet for grønne obligasjonslån er i sterk vekst.

Børsnoteringen av det første grønne sparebank-lånet ble markert med bjelleseremoni ved børsåpningen i dag. Jonny Engdal, adm. banksjef i Sunndal Sparebank, svingte børsbjellen.

– Vi må ta ansvar for å øke oppmerksomheten og kunnskapsnivået om klimarisiko i vårt lokalsamfunn, sier han, og peker på at i årene fremover vil norsk finansnæring oppleve økt kredittrisiko som følge av klimaendringer.

Tilbyr grønt billån

Midlene som hentes gjennom et grønt obligasjonslån skal utelukkende benyttes til å finansiere miljøvennlige prosjekter. Sunndal Sparebank vil i første omgang tilby lån til person- og bedriftskunder som kjøper kjøretøy drevet 100 prosent av elektrisitet eller hydrogen. Banken vil også finansiere lokale vannkraftverk med det børsnoterte grønne lånet.

– Vi vil snakke med og påvirke våre kunder til å tenke klimarisiko. Det er viktig at vi som finansinstitusjon tar en tydelig og aktiv rolle i å vurdere hvordan klimapolitikk og klimaendringer vil påvirke forretningsmodellene og kontantstrømmene til våre bedriftskunder, fortsetter Engdal.

Swedbank har i samarbeid med Sunndal Sparebank utarbeidet et grønt rammeverk som angir hvilke investeringer som kan finansieres og hvordan rapporteringen skal skje. CICERO har vurdert rammeverket, og gitt obligasjonen høyest rating – Dark Green (mørk grønn).

Marked i sterk vekst

De siste årene har vi sett en grønn lånebølge på Oslo Børs, med mange nye grønne obligasjonsutstedelser og låntakere – se figur under.

I januar 2015 ble Oslo Børs den første børsen i verden med en egen liste for grønne obligasjoner. Siden da har nye låntakere strømmet til listen og hentet inn stadig større summer gjennom notering av nye grønne lån.

2018 var et særlig godt år. Seks nye selskaper debuterte med grønne obligasjoner, og det er nå 18 grønne låntakere på Børsen. Til sammen ble det i fjor lånt 12,8 milliarder kroner gjennom ni nye grønne obligasjonslån.

Det er nå notert 25 grønne obligasjoner med en utestående verdi på 28,2 milliarder kroner.

Listen med grønne obligasjoner på Oslo Børs og Nordic ABM

Notering av grønne lån på Oslo Børs eller Nordic ABM
Utstedere som ønsker å notere obligasjoner på den grønne listen er underlagt samme opptakskrav og løpende forpliktelser som øvrige lån. I tillegg gjelder følgende krav:

  • En uavhengig vurdering som verifiserer at lånet er miljøvennlig
  • Den uavhengige vurderingen skal offentliggjøres slik at investorer kan forstå de miljømessige aspektene ved prosjektet som skal finansieres av lånet
  • Utsteders løpende informasjonsplikt (dvs. fortsettende prosjektrapportering avtalt med investorer ved utstedelse av obligasjonen) må gjøres offentlig tilgjengelig i form av børsmeldinger

Les denne nyheten på vårt nettsted

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer