Gå til hovedinnhold

Finanssektoren kan bli en vinner i 2021

Det er gode grunner til å både tro og håpe på at vi nærmer oss slutten på koronakrisen, og at vi går mot lysere tider med bedret aktivtetsnivå i verdensøkonomien i 2021. Bedrede økonomiske utsikter er typiske gode nyheter for finanssektoren.

Finanssektoren har utviklet seg bedre (endelig) enn det brede markedet etter de gode vaksinenyhetene fra Pfizer og BioNTech i begynnelsen av november. I to måneders-perioden siden vi fikk gode vaksinenyheter har den globale finanssektoren steget med 14 prosent mot 3 prosent for det brede markedet [1]. Vi som forvalter aksjefondet DNB Finans mener imidlertid at sektoren har mer å gå på.

Prising – sektoren er attraktivt priset relativt til det brede markedet

Finanssektoren er lavt priset relativt til det brede markedet i forhold til historien. Dette var også tilfelle før koronakrisen, men har blitt ytterligere forsterket som følge av pandemien med usikkerhet i forhold til hva det ville medføre av tap for banker og forsikringsselskaper. I tillegg falt rentene kraftig i starten av krisen og skapte en motvind for en stor del av sektoren. Med gode vaksinenyheter og en fortsatt ekspansiv finanspolitikk med demokratisk styre i USA, så tror vi på et bedret aktivitetsnivå i verdensøkonomien fremover. Økt aktivitetsnivå gir seg gjerne utslag i økte inflasjonsforventninger og gradvis høyere lange renter. Finanssektoren er den eneste sektoren som direkte får økt inntjening med stigende renter. Videre ser det nå ut til at både banker og forsikringsselskaper i det store og hele er godt nok kapitaliserte til å håndtere denne krisen på en tilfredsstillende måte. Vi tror at prisingen av finanssektoren vil normalisere seg og at rabatten mot resten av markedet skal reduseres i takt med økt tiltro til bedrede utsikter for aktiviteten i verdensøkonomien.

Inntjening – normalisering medfører god inntjeningsvekst fremover

Nye regnskapsregler har gjort at bankene skal ta tap tidligere enn hva som har vært praksis tidligere og markedet synes spesielt i 1. kvartal 2020 å være overrasket over størrelsen på bankenes tapsavsetninger. Tapsavsetningen for bankene virker nå å ha toppet ut og en normalisering av syklusen vil medføre god inntjeningsvekst de nærmeste årene. Innenfor forsikringssektoren har det i løpet av fjoråret blitt større klarhet i de forsikringsmessige tapene som følge av pandemien og mye tyder på at størstedelen av tapene nå er tatt, samtidig som man ser bedret prising i flere forsikringssegmenter.

Finanssektoren er den eneste sektoren som direkte får økt inntjening med stigende renter

Knut Bakkemyr og Kjell Morten Hjørnevik forvaltere av fondet DNB Finans

Utbytte – finanssektoren består testen

Reguleringsmyndigheter, i både Europa og USA, har som en konsekvens av pandemien lagt begrensninger på hvor mye banker og forsikringsselskaper kan betale i utbytte og kjøpe tilbake egne aksjer. Det er noe som ikke har hjulpet på for sektoren, hvor mange ser på direkte avkastning som en stor del av attraktiviteten i investeringen. Vi synes imidlertid det er verdt å merke seg at diskusjonene i denne krisen har gått mer på hvor mye sektoren skal få betale i utbytte heller enn behovet for å fylle på kapital for å være levedyktig. Resultatene fra den amerikanske sentralbanken (FED) sin stresstest av bankene i desember viste at bankene ville være tilstrekkelig kapitaliserte selv under det hardeste stress-scenarioet. I desember kom den første oppmykningen av restriksjonene på utbytte og tilbakekjøp både i Europa og i USA, og vi tror at vi i løpet av 2021 vil være mer eller mindre tilbake til normalen i forhold til utbytter og tilbakekjøp av egne aksjer.

Konsolidering – Mange selskaper ser gode muligheter til å forbedre sine markedsposisjoner

Mot slutten av 2020 så vi en økende grad av konsolidering i sektoren. Det er ulike grunner for denne økte konsolideringsaktiviteten, men drivkraften er at selskapene ønsker å forbedre sine markedsposisjoner. Generelt har markeder med få store aktører bedre lønnsomhet enn markeder med mange små aktører. Samtidig ser vi spesielt et behov for at lønnsomheten i europeisk banknæring bedres (utgjør nå i underkant av 10% av referanseindeksen – MSCI World Financials). Et godt eksempel på hvordan dette kan gjøres er spanske BBVA sitt salg av sin amerikanske virksomhet til PNC Financial for USD 11,6 milliarder i november 2020. BBVA har over tid ikke klart å få god avkastning på den amerikanske virksomheten, og implisitt var denne virksomheten verdsatt til en Pris/Bok (PB) på cirka 0,5. De fikk imidlertid solgt denne virksomheten til en PB på i overkant av 1,3. PNC Financials ble med dette kjøpet den femte største forretningsbanken i USA og de kan ta ut synergier som rettferdiggjør denne prisingen. Transaksjonen ser med andre ord ut til å være lønnsom for begge parter.

Med oppside i prisingen, økende konsolidering, bedrede inntjeningsutsikter og direkteavkastning tilbake til attraktive nivåer ser vi god verdi i finanssektoren. Vi er ydmykt positive til fremtiden for sektoren og jobber for å skape en meravkastning for andelseierne i fondet gjennom å investere i attraktivt prisede selskaper, med gode posisjoner i de markedene de operer.

Fondet DNB Finans finner du på plattformen til Nordnet. Vi ønsker deg et godt investeringsår i 2021.

[1] – MSCI World Financials og MSCI World, avkastning 06.11.2020-08.01.2021, målt i NOK.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer