Gå til hovedinnhold

Bull Invest, årets nykommere til skoleduellen 2020-2021

Bull Invest er BI Trondheims finansutvalg, hvor engasjerte sjeler har skapt en plattform for å dyrke interessen for aksjer og finansmarkedet. Bull Invest er en arena for læring og diskusjon, samtidig som alle våre medlemmer blir utfordret til å ta en aktiv rolle i forvaltningen av utvalgets portefølje. Med forankring i analytiske modeller lærer våre medlemmer å implementere metoder og strategier for forvaltningsstrategi og risikostyring.

Finansutvalget Bull Invest har lange tradisjoner på BI Campus Trondheim og har nå vokst seg større enn noensinne. Med 13 medlemmer fra ulike linjer og klassetrinn ser vi frem til å for første gang ta del i Nordnets skoleduell!

I år starter konkurransen i en litt spesiell tid, der holde avstand og jevnlig bruk av håndsprit er den nye hverdagen. Som en følge av pandemien er det høy arbeidsledighet, lave renter og bred fare for konkurser. Oppå dette er det valgår i USA som bidrar til mye usikkerhet i markedet. På tross av dette så har vi et høyt priset aksjemarked. Dette har gjort jobben med å finne gode posisjoner krevende, men etter litt endringer av vekting og noen utskiftninger ser porteføljen vår slik ut:

Nordic Semiconductor

Nordic semiconductor er en norsk leverandør av integrerte kretser til bruk i trådløsteknologi. De er markedsledere med tilnærmet 45-50% markedsandel innen Bluetooth Low Energy (BLE), og det er her de har vist god vekst de siste årene på rundt 20% år over år. De har de siste årene også guidet for synkende omsetning for deres proprietære teknologi, men ettersom COVID-19 har sendt folk på hjemmekontor viste denne teknologien en vekst i omsetningen på 27% for H1 2020 sammenlignet med H1 2019. Dette tyder på at selskapet ikke bare er lite påvirket av pandemien, men derimot har sett positive effekter, noe som har ført til en enorm vekst i aksjekursen det siste året, likevel ser vi stor oppside i aksjen.

Før Q1 og Q2 kom selskapet med positive resultatvarsler, som tyder på at ledelsen er på den forsiktige siden når de guider for fremtiden, når selskapet da rapporterer en backlog på 288 MUSD i sin Q3 rapport skal man ikke se bort i fra at de vil komme med et positivt resultatvarsel før Q4 også.

Nordic har de siste fem årene investert tungt i utviklingen av en Cellular IoT-chip, som nå har begynt å vise omsetning, i Q3 rapporterte selskapet sin første store ordre på 100 tusen enheter av denne chippen. Dette er et marked som er forventet å bli tre ganger så stort som BLE-markedet og med en prisvinnende chip og en ledelse som har klart det med BLE, så ser vi for oss at Nordic kan ta en stor andel av markedet innenfor Cellular IoT også.

Telenor

Nå som det er veldig mye usikkerhet i markedet, har vi lett etter et selskap som er «trygt», det har vi funnet i Telenor. Telenor er en internasjonal leverandør av telekom, data og mediekommunikasjonstjenester, med 183 millioner kunder fordelt på ti land.

Selskapet rapporterer selv at COVID-19 har påvirket dem i stor grad. Som følge av nedstengninger så ser de signifikant nedgang i salg på fysiske utsalgssteder og da spesielt i Asia. Selskapet har også opplevd mindre lønnsomhet i sine utenlandske investeringer som en følge av lav kronekurs. Som et tiltak til dette har Telenor skiftet salgsaktiviteter mot digitale kanaler og hegdet sine utenlandske investeringer ved å fordele gjeld i utenlandsk valuta. Til tross for store påvirkninger av COVID-19 så kan Telenor vise til en vekst i de første tre kvartalene i 2020 sammenlignet med 2019 og har betalt 4,3 kr i utbytte i etterkant av Q3 som representere en 2-3% utbytte yield. Dette tyder på at tiltakene virker og vi ser derfor på Telenor som en «trygg» investering fremover.

Pareto Bank

Selskapet er en nisjebank som i hovedsak spesialiserer seg på tre segmenter. Det største segmentet omhandler finansiering av boligprosjekter på Østlandet, med spesielt fokus på Oslo og omegn. Videre er det to mindre segmenter: prosjektfinansiering innen shipping og offshore, samt selskapsfinansiering for små og mellomstore bedrifter tilknyttet diverse kapitalbehov.

Vi har inntrykk av selskapet er drevet godt og har en god organisasjonskultur. Spesielt har vi tro på at bankens fokus på analyse og samarbeid med sine kunder bidrar til høy lønnsomhet og god risikostyring. Selskapet leverte tall i Q3 som underbygger dette. Historisk har Pareto Bank levert gode tall og hatt en sterk vekst siden notering i 2016. De siste årene har de hatt en ROE på om lag 10-15%, og hatt rentemargin på om lag 5-6%. Samtidig syntes vi de er finansiert på en trygg og solid måte. For 2019 er det vedtatt å betale 2 kr utbytte pr aksje, videre har selskapet satt et mål om å betale 50% av overskuddet pr år i utbytte.

Det er naturlig at vi må se på boligmarkedet som et risikomoment, både for inntjeningsvekst, men også kredittrisikoen. Med en styringsrente på 0% og god kjøpekraft, har vi tro på et sterkt boligmarked fremover. Allikevel ser vi på utviklingen i kjøpekraften og potensielle endringer boligutlånsutsforskrifter som sentrale risikomomenter. I tillegg må vi se pengemarkedet som en sentral påvirkningsfaktor, men her har vi tro på at banken takler det godt.

Vi mener Pareto Bank er godt drevet selskap, som leverer god avkastning tatt risiko i betraktning. De leverer bedre resultater, og er til dels bedre finansiert enn konkurrentene. Utsiktene ser nokså gode ut, selv om det finnes eksterne risikoforhold. Samtidig syntes vi selskapet handles på billige multipler og prises billig til utbyttene de leverer, spesielt sammenlignet med konkurrentene og markedet generelt.

KID

Kid operer innen hjemme tekstil, i Norge gjennom Kid interiør og i Sverige, Finnland og Estland gjennom Hemtex. De drifter totalt 279 butikker fordelt på disse markedene, og har i overkant av 2.000 ansatte. I 2019 hadde de omsetning på 989 MNOK med en EBITDA på 229,3 MNOK. Kid ble først truffet ganske hardt av covid-19 i helt i starten av utbruddet, men allerede i april var KID interiør tilbake på normale nivåer mens Hemtex var tilbake til normalen i mai. Effekten av Covid-19 har derfor vært begrenset i og KID viser til økt omsetning i Q2 2020 sammenlignet med 2019. Med bakgrunn i dette og at selskapet viser til god vekst over lengere tid, samt at de har en lav gjeldsandel som gjør at de er godt rustet for den usikkerheten som er i markedet.

YARA

Yara er et verdensledende kunstgjødselselskap, med en sterk befolkningsvekst på verdens basis er verdens matproduksjon nødt til å stige kraftig. Dette vil øke behovet for gjødsel i fremtiden, men med det stadig økende fokuset på klima, så må jordbruket redusere sitt karbonfotavtrykk. Som verdensledende gjødselprodusent og deres store fokus på klimaet har Yara klart å produsere gjødsel som gir bedre utbytte på avlingene, med lavere miljøpåvirkning. Dette gjør Yara til en interessant investeringsmulighet.

Den største markedsrisikoen for Yara ligger i marginene mellom prisene på urea og naturgassprisene. Med Urea-priser som har vært veldig lave og stigende gasspriser, så ser vi litt risiko i Yara. Likevel mener vi at Yara er attraktivt priset med 2021e P/E på 10X mot konkurrenter som Nutrien på 18X. Vi ser også positivt på at selskapet betaler godt med utbytte.

SSG

Self Storage Group er Nordens ledende aktør innen minilager. Leilighetene i byene blir mindre, og behovet for minilager øker. SSG er et godt organisert selskap som klarer å balansere vekst og kostnader meget bra. SSGs kundebase er primært boligeiere som benytter seg av disse lagrene ved salg av bolig og flytting. Med en styringsrente på 0% så er det rekordhøy omsetning i boligmarkedet, dette gir godt grunnlag for vekst i selskapet.

2020 Bulkers

2020 Bulkers er ett tørrlastselskap som frakter jernmalm og kull. De eier 8 nye Newcastlemaxer installert med scrubbere. Dette er skip som kan ta 15% mer last med lavere drivstofforbruk enn en standard capesize båt. Dette gjør at 2020 får høyere rater på båtene sine sammenlignet med en capesize. Dette vises ved at tørrlastselskapet har utkonkurrert sin referanseindeks 12 av 13 måneder siden selskapet fikk sin første båt på vannet.

Tørrlast ordreboken er i dag på 6.5% av eksisterende flåte. Til sammenligning var den på 80% i 2008. Få skip til levering kombinert med mange skip som må skrapes på grunn av alder vil føre til begrensninger på tilbudssiden. Etterspørselssiden ser også lys ut, volumet av jernmalm og kull som fraktes på skip har økt med 5% og 4,7% i gjennomsnitt hvert år siden 1990.

2020 har i dag 2 skip på spot og 6 skip på faste kontrakter. Alle skip er booket til rater over break-even, som er på 14.000 dollar/dagen pr skip. Med en flat selskapsstruktur som har fokus på risikostyring og kostandskontroll mener vi at 2020 er et fint selskap å sitte i hvis man tror på et sterkt tørrlast marked.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer