Blogginnlegg uke 6 – Coronavirus og “gal” Tesla-aksje

De siste ukene har finansmarkedene verden over vært preget av utbruddet av coronaviruset. Hittil har det blitt meldt om over 24 000 smittede og 492 døde. Viruset ligner noe på SARS-viruset som førte til dødsfall av rundt 775 mennesker i 2002 – 2003. Verdens helseorganisasjon WHO erklærte den 30.januar global folkehelsekrise som følge av coronavirus-utbruddet.

Med dette som bakteppe har investorene verden over hatt “risk off” – tilnærming, kanskje med unntak av Tesla (se mer lenger ned). Vi har siden 2008 tilbakelagt tidenes lengste oppgangsmarked, dog med korreksjoner underveis, senest for bare ett år siden. Å trekke paralleller til tidligere influensaepidemier er ikke trivielt ettersom både SARS-viruset og svineinfluensaen hadde utbrutt i perioder etter korreksjoner med et underliggende sterkt marked. Hovedindeksen på Oslo Børs var ned rundt 3,5 % siden toppen 17. januar, men har siden hentet inn omlag halvparten av dette. Om Corona-viruset vil ha noe langsiktig effekt på finansmarkedene er vanskelig å si, men vi i Verdi NTNU har ikke foretatt oss noen store forandringer i porteføljene og anser dette foreløpig som kortsiktig støy.

Det er under slike perioder godt diversifiserte porteføljer er gunstig. Blant de mer defensive aksjene i porteføljen har vi Olav Thon Eiendomsselskap og Toten Sparebank. Begge aksjene er tilnærmet uanfektet av sykdomsutbruddene den siste tiden.

Toten Sparebank
Toten Sparebank er opp 11% de siste tre måneder og vært en svært positiv bidragsyter til porteføljen. Rasjonale bak investeringen er at TOTG er en solid aksje med god rentemargin og en pris/bok multippel på rundt 0,8 som vi anser attraktivt. Samtidig gir aksjen god direkteavkastning med en utbyttepolicy på minimum 50% av resultatet så lenge soliditeten opprettholdes. Med eksponering mot Innlandet og 73% av brutto utlån til personmarkedet anser vi TOTG som lite eksponert mot de sykliske marine næringene. Kombinert med lave tap på utlån og forventning om stabil rente fremover anser vi Toten Sparebank som en trygg havn.

Olav Thon Eiendomsselskap
OLT har steget rundt 16% de siste 3 månedene, samtidig som markedet er opp kun 2% i samme periode. Verdi NTNU valgte å investere i OLT da den handlet vesentlig svakere enn sine peers på flere multipler, på tross av god underliggende drift og lav risiko. Noe av rabatten mot peers skyldes nok lav likviditet i aksjen. Oppgangen de siste månedene kan likevel tyde på en liten reprising av selskapet, selv om det etter vår mening fortsatt handles relativt billig på de fleste multipler. Selskapet leverte et godt Q3 hvor de viste til solid vekst og lav vacancy. Den lave likviditeten i aksjen kan føre til at det tar noe tid før gode tall reflekteres i kursen, og effekten av Q3 er nå blitt tatt ut over tid. Samtidig skal det sies at yield-gapet er blitt skviset til det laveste på ni år, noe som gjør at vi følger nøye med på utviklingen i sektoren fremover.

Samtidig har vi også andre aksjer som har blitt mer påvirket av den siste tids uro. Her har Flex LNG vært den store synderen med et fall på nærmere 14% siste tre ukene.

Flex LNG
FLNG er et svært interessant selskap med 13 ultramoderne LNG-tankere. De har lavere OPEX enn peers og får også bedre betalt som følge av blant annet nye tankere.  De nye tankerne er gunstig finansiert og ble bestilt på et heldig tidspunkt. Disse har 50% lavere drivstofforbruk og 30% mer kapasitet enn forrige generasjon tankere. 

Det underliggende markedet er sterkt med økt vekst i tilbud og etterspørsel av LNG. Flex LNG har klare intensjoner om å betale utbytter til aksjonærene og har allerede begynt med utbytte.

Aksjen har vært svak den seneste tiden, noe som kan koples til at shipping-sektoren på generell basis ikke er et ønsket sted å være investert når markedene faller, men og på grunn av skuffende spot-rater i høst og vinter.

Selskapet har endret tilnærming til fraktmarkedet enn opprinnelig planlagt og bundet opp flere av tankerne på lengere kontrakter (1 år), noe som gir bedre visibilitet. Analytikere antar rater på opp mot USD 85 – 90 k/dag,  hvilket som gir god inntjening når cash break even ligger nærmere USD 45 k/dag. Vi sitter enn så lenge rolig i båten, og mener samtidig aksjen er billig på dette nivået. 

Tesla
Selv om vi ikke eier aksjer i Tesla, kan vi ikke komme utenom den ville kursutviklingen de siste dagene. Aksjen steg først 50% fra 31.januar til 4.februar like før markedet stengte. Den siste halvtimen i går falt aksjen 10%, før den idag er ned ytterligere 12%. Oppgangen skyldes blant annet svært gode kvartalstall forrige uke, samt positive nyheter fra samarbeidspartneren Panasonic. I tillegg kom det mandag en rapport fra Ark Invest der investeringssjef Catherine Wood mener Tesla-aksjen innen 2024 vil ha en verdsettelse på 7.000 dollar. Dette vil isåfall innebære at Tesla aksjen skal nærmest 10-doble seg på 4 år og oppnå en markedsverdi på over 1000 milliarder dollar. Idag ville dette plassert dem mellom Apple og Amazon over verdens største børsnoterte selskaper. Og da har vi ikke en gang nevnt bull-case scenarioet til Ark Invest som gir en verdsettelse på 15.000 dollar!

Slike aksjesvingninger kan være både svært lukrativt og katastrofalt for investorer. På den ene siden har man Elon Musk som på noen dager økte formuen sin med rundt 75 milliarder kroner, før 30 av disse milliardene ble borte like raskt. Vi synes dog ikke synd på Musk av den grunn. På den andre siden har man shorterne av Tesla. DN skrev igår at globale Tesla-shortere ifølge Marketwatch hadde et papirtap på omtrent 2,5 milliarder dollar kun på mandag. Av de mest kjente Tesla-shorterne i Norge er Jan Petter Sissener. Av artikkelen i DN kommer det frem at Sissener sitt fond i januar alene har tapt 42 millioner kroner på short-posisjonen i Tesla.

Hvem som får rett av beilerne og shorterne gjenstår å se. Det eneste som er sikkert er at aksjesvingninger à la Tesla de siste dagene er gøy for oss med et nøytralt synspunkt, og gir rom for svært gode diskusjoner om prising av aksjer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer