Gå til hovedinnhold

Bioteknologi vil endre framtidens behandlingsmetoder

Bioteknologi er en megatrend innen helsesektoren.

Bioteknologi brukes blant annet i jakten på nye medisiner og vaksiner og kan også være med å løse klimautfordringene. Forvalter Benedicte Bakke vil lete etter de selskapene som har de beste løsningene på dagens og framtidens utfordringer.

Bioteknologi vil forandre livene våre framover

Benedicte Bakke, forvalter av fondet DNB Bioteknologi

Porteføljeforvalter Bakke mener bruken av bioteknologi vil være en av de viktigste driverne i de neste tiårene i å løse mange globale utfordringer.

– Utfordringer knyttet til blant annet klima, en aldrende befolkning, mat og sykdommer, vil kunne løses med bioteknologi, sier hun.

Bioteknologi er en megatrend innenfor helse

Bioteknologi er per definisjon bruk av levende materiale til utvikling av nye produkter. Dette er i grunn ikke noe nytt, teknologien har røtter mange hundre år tilbake, blant annet i mat- og alkoholproduksjon og i utvikling av medisin. Det nye er innovasjonskraften.

Utviklingen drives nå raskere enn noensinne.

– Vi tror bioteknologi blant annet vil være avgjørende for å løse globale helseutfordringer, sier Benedicte Bakke.

Det er et kontinuerlig behov for nye diagnostiske metoder, nye vaksiner og nye behandlingsformer innen medisinen. – Det jobbes stadig med nye løsninger i forhold til en aldrende befolkning og flere livsstilssykdommer, sier hun.

Bioteknologi har potensiale til å kurere mange sykdommer

Benedicte Bakke

Bioteknologi har dessuten potensiale til å kurere mange sykdommer vi ikke har behandling for i dag og til å gjøre dødelige sykdommer til kroniske sykdommer. Nye vaksiner, tidligere diagnose og bedre behandling vil også kunne gi store samfunnsøkonomiske gevinster.

Fondet DNB Bioteknologi ønsker å ta del i den globale veksten vi ser kommer innen helse.

De store farmasiselskapene satser – de små er oppkjøpskandidater

Forvalteren mener en betydelig andel av nye legemidler de neste tiårene vil komme ved bruk av bioteknologi. Det er stadig flere biologiske legemidler og genterapi vil kunne få stor betydning i behandlingen.

– Mange mindre bioteknologiselskaper fungerer i dag som en innovasjonsmotor for de store selskapene, sier hun. De inngår enten partneravtaler eller de blir kjøpt opp. Her ligger det et potensiale for investeringer.

Forvalterne følger nøye med på koblingen mellom Big data og helse, hvor de tror det kommer store innovasjoner framover.

– Kartleggingen av det humane genomet har gitt oss store mengder biologiske data som har ført til en dypere forståelse av biologien, sier Bakke. Det gir muligheter til å utvikle banebrytende behandlingsmetoder.

De selskapene som vinner i dette utviklingsracet vil få en solid verdiutvikling.

Hvordan jobber dere for å finne de beste selskapene innen bioteknologi?

Vi er et team på tre personer i DNB Asset Management som jobber spesifikt med helse- og bioteknologiselskaper. Samtidig samarbeider vi tett med teknologi-, disruptive- og Norden-teamene som alle sitter og analyserer selskaper som kan være aktuelle for DNB Bioteknologi.

-Vi som forvalter DNB Bioteknologi vil se etter selskaper med høy innovasjonsgrad. Vi vil ha spesielt fokus på produkter innenfor diagnostikk, vaksiner, legemidler og tjenester i grenselandet mellom teknologi og helse, sier Bakke.

Fondet vil skille seg fra vårt globale helsefond, DNB Health Care, som investerer bredt innenfor helse. DNB Bioteknologi vil være mer spisset på innovasjon innenfor helse.

– Det kan være selskaper som utvikler legemidler for sjeldne sykdommer, som nå ikke kan kureres, eller selskap som utvikler nye mer effektive legemidler som erstatter gamle, sier hun. Det kan også være selskap med produkter innen kunstig intelligens eller en robot som kan benyttes til kirurgi.

Fellesnevneren er at selskapene må ha høy grad av innovasjon, en solid teknologiplattform og godt potensiale for fremtidig vekst, uten altfor høy risiko.

Hvorfor investerere i Bioteknologi?

Bioteknologi og helse har generelt og over tid levert svært god avkastning. Med eldrebølgen og stadig økende krav til at helsevesenet skal kurere «alt» vil etterspørselen sannsynligvis øke innen denne sektoren. Helse er også en sektor som generelt holder seg godt i perioder med uroligheter i markedet.

Fondet DNB Bioteknologi kan passe for dem som tror helsesektoren fortsatt vil utvikle nye medisiner og behandlingsmetoder. Ved å investere i fondet vil man få en eierandel i selskaper som potensielt har stor betydning for vår helse i fremtiden.

Samtidig er det på sin plass å minne om at investeringer i innovasjon normalt innebærer høy risiko. En investor i dette fondet må forvente større verdisvingninger enn i et bredt globalt helsefond.

Fondet DNB Bioteknologi N er tilgjenegelig hos Nordnet.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer