Gå til hovedinnhold
I dag, 12. mai, har den svenske børsen halvdag og stenger dermed kl. 13:00. I morgen, 13. mai, holder alle de nordiske børsene stengt. Se børsens åpningstider her

Velg riktig konto til sparing og investering.

Hvilke verdipapir ønsker du å investere og spare i?

Det første spørsmålet du må stille deg når du skal velge konto til langsiktig sparing er hvilke verdipapir du ønsker å spare i. Enkelte kontotyper har begrensininger i investeringsuniverset.

Rentefond, kombinasjonsfond og/eller aksjer utenfor EØS

Aksjer og aksjefond innenfor EØS

Rentefond, kombinasjonsfond og/eller aksjer utenfor EØS.

Dersom du skal spare og investere i rentefond, kombinasjonsfond eller i aksjer utenfor EØS bør velge Investeringskonto Zero.

Investeringskonto Zero.

Invester i aksjer fra alle markeder, fond (inkludert Nordnet Smarte Porteføljer) og børsnoterte fond. Du betaler skatt på gevinst først når du tar pengene ut av kontoen. Eier du norske aksjer på kontoen kan du få ekstra inntekt på investeringene dine. Det følger en forsikringskostnad på en promillesats som trekkes fra kontoens verdi.

Spare og investere i aksjer og aksjefond innen EØS.

Dersom du skal spare og investere i aksjer og aksjefond innen EØS kan du velge mellom aksjesparekonto og Investeringskonto Zero.

Investeringskonto Zero

Invester i aksjer fra alle markeder, fond (inkludert Nordnet Smarte Porteføljer) og børsnoterte fond. Du betaler skatt på gevinst først når du tar pengene ut av kontoen. Eier du norske aksjer på kontoen kan du få ekstra inntekt på investeringene dine. Det følger en forsikringskostnad på en promillesats som trekkes fra kontoens verdi.

Aksjesparekonto

Invester i aksjer, egenkapitalbevis, børsnoterte fond og aksjefond som er registrert innen EØS. Få skjermingsfradrag på investeringene dine, og utsett skatt på gevinst til du tar gevinsten ut av konto. Belån investeringene dine hvis du ønsker det.

Sammenlign kontotypene.

Her finner du en tabell som hjelpe deg med å velge riktig konto (per. 1.1.2019)


Aksje- og fondskonto

Investeringskonto Zero

Aksjesparekonto

Hva kan du investere i?

Alt Nordnet tilbyr

Aksjer (ikke unoterte), aksjefond, kombinasjonsfond, rentefond og et utvalg ETF'er

Børsnoterte aksjer og aksjefond registrert innen EØS, med mer enn 80 % aksjeandel. Ikke rentefond

Skattesats aksjeavkastning ved uttak

31,68 %

31,68 %

31,68 %

Skattesats renteavkastning ved uttak

22 %

22 %

Ikke tilgjengelig

Beskatning av gevinst

Fortløpende hvert år (FIFO-prinsippet)

Utsatt til uttak (gjennomsnittsmetoden)

Utsatt til uttak av avkastningen


Aksje- og fondskonto

Investeringskonto Zero

Aksjesparekonto

Formuesrabatt aksjer og aksjefond

25 % rabatt

25 % rabatt

25 % rabatt

Skjermingsfradrag for aksjer og aksjefond

Ja

Ja

Ja

Skatt på aksjeutbytte

Fortløpende hvert år

Utsatt til uttak

Utsatt til uttak

Fradrag for tap - skatt på gevinst

Fortløpende hvert år

Utsatt til uttak

Utsatt til uttak

Kurtasjevilkår

Lik for alle kontoer. Se prisliste.

Lik for alle kontoer. Se prisliste.

Lik for alle kontoer. Se prisliste.

Hva kan flyttes inn på kontoen?

Aksjer

Kun kontanter fra tilsvarende avtale (investeringskonto, fondskonto, kapitalforsikring)

Aksjer og aksjefond, skattefritt i en overgangsperiode. Les mer her.

Verdipapirbelåning

Ja

Ja

Ja

Administrasjonskostnad

0

0

0

Kan åpnes for mindreårige

Ja

Ja

Ja

Omfattes av Bankenes Sikringsfond

Ja

Nei, men den omfattes av en annen ordning. Les mer her.

Ja

Forsikringskostnad

0

Ja, se prislisten

0

Aksjonærrettigheter

Ja

Ikke tilgjengelig

Ja

Privat/Bedrift

Begge

Kun privatpersoner

Kun privatpersoner

Intradagskreditt

Ja

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Skatteprosent bedrift

0 % innen fritaksmodellen. 31,68 % utenfor.

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt