Gå til hovedinnhold

Aksjer i sjømatsektoren.

Finn ut hvilke investeringsmuligheter som skjuler seg i havet.

Eventyrlig utvikling

Sjømatselskapene på Oslo Børs har hatt en eventyrlig kursutvikling de siste ti årene. I dag utgjør disse selskapene brorparten av konsumsektoren på Oslo Børs. En stadig økende global etterspørsel etter laks og ørret har vært hoveddriveren bak selskapenes vekst.

Naturlig rom for vekst

Omkring 70 % av jordens overflate består av vann. Til tross for dette utgjør fisk bare 7 % av all matproduksjon (proteinkilder) som vi konsumerer*. For at verdens befolkning skal mettes i fremtiden, er det naturlig å anta at havbasert matproduksjon vil vokse i årene som kommer.

Populær proteinkilde

Laks selges i over 100 land i dag**. Produktet er svært populært fordi det regnes for å være sunt. Det er proteinrikt og har et høyt innhold av Omega 3 og vitaminer. I tillegg kan det konsumeres både i kokt, stekt og rå tilstand. Denne kombinasjon gir laks et fortrinn overfor mange konkurrerende proteinkilder.

Sesongvariasjoner

Naturlige sesongvariasjoner påvirker prisen gjennom året. Laks og ørret selges og markedsføres som fersk, derfor må til enhver tid gjeldende produksjon selges fortløpende. Fordi produksjonssyklusen fra egg til slaktet fisk er relativt lang, vil den ikke kunne endres i takt med forbrukernes ønsker gjennom året. Dette gjør at spotprisen på laks kan endre seg mye fra periode til periode. Tilsynelatende store prisbevegelser fra en periode til en annen behøver ikke gi seg utslag i høyere/lavere aksjekurser, da disse kan være innenfor de naturlige sesongvariasjonene.

Konsesjonsfaktor

Å drive lakseproduksjon er konsesjonsbelagt og skjer i dag hovedsakelig i smulere farvann, fjorder, bukter eller lignende i Norge, Chile, Skottland og Nord-Amerika. Det er også stadig flere nye aktører som igangsetter utviklingsprosjekter for landbasert produksjon.

Dagens etablerte aktører som Mowi og Salmar jobber med ulike konsepter for å flytte produksjonen lengre ut i havet for å sikre bedre, billigere og større biologisk produksjon for å imøtekomme den fremtidige etterspørselen etter sjømat.

Følg utviklingen til Oslo Børs Seafood Index.

Kilder: Salmon Farming Industry Handbook 2021, Laksefakta.no

I 2022 ble grunnrenteskatt på havbruk et hett tema. Les kommentaren til vår analytiker, Roger Berntsen, her: Lakseskatt - Grunnrenteskatt på havbruk

Naturlige etterspørselsdrivere

  • Økende og aldrende befolkning

  • Ekspanderende middelklasse

  • Fokus på helse

  • Begrensede alternativer (villfisk)

  • Økende klimautfordringer

Naturlige tilbudsdrivere

  • Konsesjonsbelagte produksjonsbegrensninger

  • Mangel på egnede kystlinjer

  • Skiftende biologiske forhold (lakselus, algeoppblomstring og/eller andre smittsomme laksesykdommer)

  • Utvikling av alternative produksjonsløsninger (som landbasert oppdrett, anlegg til havs og lignende)

section_aksjeinspirasjon_sjomat_2.jpeg
−1,16%
+35,42%
140 MNOK
19 499
−1,9%
+46,3%
105 MNOK
12 807
−2,61%
+2,99%
31 MNOK
12 440
−2,2%
−21,86%
4,6 MNOK
9 752
−2,07%
−85,73%
0,4 MNOK
5 377
−1,78%
+4,82%
17 MNOK
4 885
−2,22%
−1,42%
15 MNOK
4 594
−4,54%
+21,42%
72 MNOK
3 843
+0,67%
−34,35%
0,1 MNOK
1 467
+1,51%
−24,76%
0,5 MNOK
1 226
+5,72%
+33,65%
0,2 MNOK
542
−8,46%
−0,44%
0,0 MNOK
392
−2,29%
+4,91%
0,0 MNOK
122
−2,19%
−5,39%
0 MNOK
70

Inspirasjon og utdanning.

Ønsker du å lære mer om investeringsmulighetene i sjømatsektoren kan du lytte til podcastene nedenfor eller se investorpresentasjonene med noen av oppdrettsselskapene vi har hatt på besøk i studio.


Relatert selskaper
−2,77%
−14,05%
0,2 MNOK
1 605
+0,36%
−12,5%
0,1 MNOK
661
−2,67%
−9,09%
39 MUSD
100
−3,09%
−18,06%
0,1 MCAD
6

Selskapspresentasjoner.

Lerøy Seafood Group (LSG).
Lerøy Seafood Group (LSG).

Finansdirektør i Lerøy, Sjur Malm, gir deg en introduksjon til selskapet og sjømatsektoren som helhet i denne gjennomgangen. Du får også vite mer om Lerøy sin posisjon i markedet, og hvilke utfordringer og muligheter de står ovenfor. Her finner du også Q&A-delen med Lerøy.

Norway Royal Salmon (NRS).
Norway Royal Salmon (NRS).

CFO i oppdrettsselskapet NRS, Ola Loe, forklarer inngående om selskapets drift, hvor de ser størst potensial, og hvilke vekstutsikter de ser for seg. Her kan du også se Q&A-delen med NRSLenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. hvor blant annet kostnadsstruktur og vekstutsikter diskuteres.

Section_aksjeinspirasjon_sjomat_fryst.jpeg

Fryst sjomat

I denne Youtube-spillelisten finner du eldre intervjuer med blant annet fondsforvaltere, Norsk sjømat-råd og analytikere som dekker sjømatsektoren.

Se videoer