Gå til hovedinnhold

Fremtidssikre pensjonen din.

Velg Nordnet som din pensjonsleverandør.

Investér pensjonen din i det du vil.

Alle som jobber i privat sektor har nå fått opprettet egen pensjonskonto. Kontoen samler den aktive innskuddspensjonen din og pensjonskapitalbevisene fra tidligere arbeidsforhold.

Du kan flytte egen pensjonskonto til Nordnet. Her får du tilgang til et av Norges største fondsutvalg, så du kan investere pensjonen i favorittfondene dine.

Flytt pensjonskonto

Slik gjør du det:

 1. 1

  Start flytteprosessen av egen pensjonskonto.

 2. 2

  Velg fondene du ønsker for pensjonssparingen.

 3. 3

  status på flyttingen når du er innlogget.

 4. 4

  Pensjonen din investeres automatisk i tråd med valgene dine.

Heimdal Forvaltning hos Nordnet.

Hos Nordnet får du tilgang til alle fondene til Heimdal Forvaltning.

Heimdal Forvaltning forvalter fem fond: Heimdal Høyrente, Heimdal Tinde, Heimdal Utbytte, og kombinasjonsfondene Heimdal Jorde og Heimdal Vidde.

Heimdal Forvaltning.PNG

Heimdal Høyrente.Investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer utstedt av norske selskaper, myndigheter og institusjoner (Høyrenteobligasjoner/High Yield). Verdipapirene inkluderer i hovedsak foretaksobligasjoner, finansobligasjoner, ansvarlige lån og obligasjoner med fortrinnsrett. Fondet investerer hovedsakelig i verdipapirer denominert i NOK.

Heimdal Tinde A.Heimdal Tinde er et aksjefond bestående av enkeltaksjer med god historikk og solid potensiale. Fondet vil typisk være fullinvestert i aksjemarkedet. Forvalter vil fordele risiko ved å investere i både norske og utenlandske aksjer.

Heimdal Utbytte A.Aksjefondet Heimdal Utbytte investerer tilgjengelige midler i utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis, primært på Oslo Børs. Inntil 15 prosent av kapitalen kan investeres i utbyttebetalende aksjer i EØS-området. Fondet vil normalt være fullinvestert i aksjemarkedene.

Heimdal Jorde.Heimdal Jorde er et kombinasjonsfond med målsetting om avkastning over høyrente/high yield på sikt. Fondet har inntil 30% av investeringene i aksjemarkedet. De resterende midlene blir forvaltet i høyrenter.

Heimdal Vidde.Heimdal Vidde er et kombinasjonsfond som har som formål å levere avkasting mellom rente og aksjemarkedet. Fondet blir forvaltet med målsetting om en jevn fordeling av aksjer og høyrenter, og på den måten ha mindre svingninger enn aksjemarkedet generelt over tid. Fondet består av 50% aksjer og 50% høyrente.

Mer om Heimdal fondene.

Heimdal_Høyrente_Profil_thumb.png
Heimdal_Tinde_Profil_thumb.png
Heimdal_Utbytte_Profil_thumb.png

Siste nytt.

Thumbnail Image

Pensjonssparing hos Nordnet.

Nordnet er en digital bank for deg som vil få mer ut av investeringene dine. Hos oss får du tilgang til smarte tjenester, kunnskap og inspirasjon. Målet er at du skal lykkes med å få kapitalen din til å vokse.

Nordnet er notert på Nasdaq Stockholm, og er et av de største meglerhusene i Norden. I Norge er vi størst på Oslo Børs målt i antall handler.

Dersom du ikke allerede er kunde hos Nordnet, kan du bli det kostnadsfritt her. Da kan du samtidig velge å flytte egen pensjonskonto.

Nordnet sin Egen pensjonskonto ligger under Nordnet Livsforsikring AS.

Pris

Kostnad
Pris/sats
Administrasjonskostnad
0 NOK
Beskatning av gevinst
Ingen før utbetaling
Kostnad ved utbetalinger
0 NOK
Beskatning ved uttak
Som pensjonsinntekt
Flytt til Nordnet Liv
0 NOK
Flytt fra Nordnet Liv
0 NOK

Legg merke til at det er kostnader knyttet til investeringene i egen pensjonskonto.

For aktive aksjefond og kombinasjonsfond belastes en plattformavgift på 0,29%. For rentefond belastes 0,19%. Se mer i prislisten.

I tillegg til kostnadene ovenfor tilkommer forvaltningsavgift i fondene. Eventuell returprovisjon som Nordnet mottar fra fondsforvalter, utbetales til deg som kunde. De totale kostnadene for spesifikke fond finner du på fondenes instrumentside. Finn fondene du ønsker å søke opp her.

Ofte stilte spørsmål.

Flytting av egen pensjonskonto.

Investeringer på egen pensjonskonto.

Egenskapene til egen pensjonskonto.

Generelt om pensjonskonto hos Nordnet.