BGF Next Generation Technology A2 USD

Bransjefond, Teknologi
Utvikling 1 år+ 82.66 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (30.10.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi (Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
18.96 USD
Dagens kursendring
- 3.3 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
80 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.36 %
Løpende kostnader
1.81 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
- Returprovisjon
0.75 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
BG
BGF Next Generation Technology A2 USD

The Next Generation Technology Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities of companies globally whose predominant economic activity comprises the research, development, production and/ or distribution of new and emerging technology.

ISIN
LU1861215975
Kategori
Bransjefond, Teknologi
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
4. september 2018
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Tony Kim
Forvaltet fondet siden
4. september 2018
BlackRock (Luxembourg) SA6D route de TrèvesL-2633 Luxembourg
+44 20 77433000http://www.blackrock.com
Aksjer
93.5 %
Kort rente
5.4 %
Øvrig
1.0 %

Største regioner

USA 49.5 %
Asia Emerging 15.1 %
Latin-Amerika 7.8 %
Asia 6.3 %

Største bransjer

Teknologi
68.0 %
Kommunikasjon
13.1 %
Konsumentvarer
8.4 %
Forbruksvarer
4.1 %
Helsevern
3.7 %
Finans
1.9 %
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
3.8 %
Tesla, Inc.
1.7 %
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd Ordinary Shares
1.7 %
BASE Inc
1.5 %
Square, Inc. Class A
1.5 %
Kakao Corp
1.4 %
Enphase Energy, Inc.
1.3 %
Corsair Gaming, Inc.
1.3 %
Samsung SDI Co Ltd
1.3 %
Freee KK Ordinary Shares
1.2 %