Fondsfinans Aktiv 60/40

Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Utvikling 1 år+ 11.58 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (20.2.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
55750.08 NOK
Dagens kursendring
+ 0.24 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.85 %
Hvorav forvaltningskostnad
1 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
0 %
Fo
Fondsfinans Aktiv 60/40

Fondsfinans Aktiv 60/40 er et aktivt forvaltet fond-i-fond hvor midlene plasseres både direkte i verdipapirer samt i aksje- og rentefond forvaltet av Fondsfinans Kapitalforvaltning. Fondets kapital vil normalt være investert mellom 55% og 65% i aksjer og aksjefond både i Norge og globalt, og mellom 35% og 45% i rentefond, rentebærende verdipapirer samt bankinnskudd. Renteeksponeringen vil primært være mot norske selskapsobligasjoner med god spredning på kredittkvalitet, sektorer og løpetid. Renterisiko vil normalt være lav. Fondet vil aktivt rebalansere innenfor rammene beskrevet over og passer en investor som ønsker ett fond å forholde seg til med en balansert profil. For mer informasjon, se fondets prospekt.

ISIN
NO0010047186
Kategori
Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
4. april 2000
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Lasse Halvorsen
Forvaltet fondet siden
1. januar 2012
Fondsfinans Kapitalforvaltning ASAHaakon VII s gate 20110 Oslo
+47 23 11 30 00http://www.fondsfinans.no
Aksjer
58.4 %
Lang rente
38.0 %
Kort rente
3.2 %
Øvrig
0.4 %

Største regioner

Europa ex. Euro 56.7 %
USA 19.7 %
Eurosonen 12.4 %
Storbritannia 8.7 %

Største bransjer

Helsevern
31.9 %
Olje & Gass
30.3 %
Finans
9.9 %
Industri
6.8 %
Forbruksvarer
5.6 %
Materialer
5.4 %
Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.Les mer