DNB Global Emerging Markets Indeks A

Globale vekstmarkeder
Utvikling 1 år+ 17.21 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (6.8.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
113.28 NOK
Dagens kursendring
+ 0.66 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.4 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.3 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
75 %
DN
DNB Global Emerging Markets Indeks A

DNB Global Emerging Markets Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende MSCI Emerging Markets Index. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader. Fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.

ISIN
NO0010815855
Kategori
Globale vekstmarkeder
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
18. april 2018
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Eirik Hauge
Forvaltet fondet siden
18. april 2018
DNB Asset Management ASDronning Eufemias gate 300091 Oslo
+47 81521111http://www.dnb.no
Aksjer
99.1 %
Kort rente
0.9 %

Største regioner

Asia Emerging 54.0 %
Asia 26.7 %
Latin-Amerika 8.5 %
Europe Emerging 4.7 %

Største bransjer

Finans
18.4 %
Teknologi
18.2 %
Konsumentvarer
15.9 %
Kommunikasjon
15.9 %
Forbruksvarer
6.7 %
Olje & Gass
6.4 %
MSCI India Index Future Sept 20
8.0 %
Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share
7.1 %
Tencent Holdings Ltd
6.5 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.6 %
Samsung Electronics Co Ltd
3.8 %
Naspers Ltd Class N
1.5 %
Meituan Dianping
1.4 %
China Construction Bank Corp Class H
1.4 %