BMO Responsible Global Equity A Inc USD

Globale, Store selskaper, Vekst
Utvikling 1 år+ 21.93 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (9.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
24.76 USD
Dagens kursendring
+ 0.24 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.8 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
80 %
BM
BMO Responsible Global Equity A Inc USD

The objective of the Fund is to maximise returns through investment in an ethically screened and diverse universe of companies. The Fund will invest at least two thirds of its total assets in equity and equity-related securities (excluding convertible bonds and bonds with warrants) of companies, in any market, that meet the ethical and sustainable criteria. The Portfolio will hold a minimum of 51% in equities that are held on an exchange.

ISIN
LU0382360757
Kategori
Globale, Store selskaper, Vekst
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
1. mars 2010
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Jamie Jenkins
Forvaltet fondet siden
1. september 2013
BMO Asset Management LimitedExchange House, Primrose StreetEC2A 2NY London
020 7628 8000https://www.bmogam.com/
Aksjer
99.2 %
Kort rente
0.8 %

Største regioner

USA 59.6 %
Eurosonen 13.1 %
Japan 11.0 %
Storbritannia 9.6 %

Største bransjer

Teknologi
23.5 %
Helsevern
20.4 %
Finans
19.6 %
Industri
14.5 %
Konsumentvarer
10.6 %
Materialer
3.9 %