Sparinvest SICAV European Value EUR R

Europa, Fleksibel kapitalisering
Utvikling 1 år- 6.42 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (6.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
111.65 EUR
Dagens kursendring
+ 1.14 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
2.06 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
Sp
Sparinvest SICAV European Value EUR R

Fondet investerer i europeiske aksjer. Fondet kan også investere i andre verdipapirer i mindre grad. Fondet har en verditilnærming. Etter en grundig analyse av offentlig tilgjengelig informasjon velges det aksjer som har en markedsverdi som er betydelig lavere enn substansverdien. Fondet har typisk en bredere sikkerhetsmargin, og derfor lavere risiko, enn markedet generelt. Fondet er fokusert på bevaring av kapitalen.

ISIN
LU0264920413
Kategori
Europa, Fleksibel kapitalisering
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
2. november 2006
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Per Kronborg Jensen
Forvaltet fondet siden
15. februar 2010
Sparinvest S.A.28, Boulevard RoyalL-2449 Luxembourg
+352 2627471http://www.sparinvest.lu
Aksjer
96.0 %
Kort rente
4.0 %

Største regioner

Eurosonen 57.3 %
Europa ex. Euro 20.6 %
Storbritannia 20.3 %
USA 1.7 %

Største bransjer

Finans
18.7 %
Industri
18.1 %
Helsevern
14.1 %
Materialer
13.5 %
Forbruksvarer
11.0 %
Konsumentvarer
9.0 %
Royal Philips NV
3.0 %
RIO TINTO PLC
2.9 %
ROCHE HOLDING LTD
2.8 %
Allianz SE
2.6 %
VODAFONE GROUP PLC
2.5 %