KLP Pengemarked

Rente, NOK Pengemarked - kort
Utvikling 1 år+ 1.81 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (9.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
1010.3 NOK
Dagens kursendring
0 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.1 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.1 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
90 %
KL
KLP Pengemarked

KLP Pengemarked er et aktivt forvaltet pengemarkedsfond med lav risiko som hovedsakelig investerer i norske rentepapirer. Fondet investerer i verdipapirer med risikovekt mindre eller lik 20 prosent og rating BBB- eller bedre. Fondet har svært lav renterisiko og lav kredittrisiko. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes etiske retningslinjer.

ISIN
NO0010272339
Kategori
Rente, NOK Pengemarked - kort
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
1. februar 2000
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Harald Riise-Hansen
Forvaltet fondet siden
1. februar 2000
KLP Kapitalforvaltning ASDronning Eufemias gate 10, Postboks 400 Sentrum103 Oslo
+47 23 080930http://www.klp.no
Lang rente
70.0 %
Kort rente
30.0 %
Bps Nord - Veipakke Salten AS 1.25%
4.4 %
Lillestrom Sparebank 0.83%
4.2 %
Fjellinjen As 1.33%
3.9 %
Bps Nord - Nordland Bompengeselskap As
3.6 %
Sparebanken Hedmark 1.8%
3.5 %
Fana Sparebank 0.74%
3.5 %
Sparebank 1 BV 1.14%
3.2 %
Spareskillingsbanken 2.31%
3.1 %
HAMMERFEST KOMMUNE 1.55%
2.8 %
SpareBank 1 Notteroy - Tonsberg 1.73%
2.8 %