Öhman Global Growth

Bransjefond, Teknologi
Utvikling 1 år+ 73.3 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
1001.34 SEK
Dagens kursendring
+ 1.57 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.26 %
Løpende kostnader
1.86 %
Hvorav forvaltningskostnad
2 %
- Returprovisjon
0.9 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Öh
Öhman Global Growth

IT- Fondet er et bransjefond som investerer i IT foretak over hele verden.

ISIN
SE0000493546
Kategori
Bransjefond, Teknologi
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
15. april 1996
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Filip Boman
Forvaltet fondet siden
29. august 2017
E. Öhman J:or Fonder ABMäster Samuelsgatan 6 Stockholm
+46 8 4075800http://www.ohman.se
Aksjer
92.9 %
Kort rente
7.1 %

Største regioner

USA 51.2 %
Eurosonen 11.5 %
Europa ex. Euro 11.0 %
Japan 10.0 %

Største bransjer

Teknologi
51.1 %
Helsevern
15.3 %
Kommunikasjon
15.0 %
Industri
8.7 %
Konsumentvarer
7.5 %
Verktøy
2.4 %