JPM US Small Cap Growth A (dist) USD

USA, Små selskaper
Utvikling 1 år+ 35.12 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (7.8.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
306.99 USD
Dagens kursendring
+ 0.92 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.77 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
80 %
JP
JPM US Small Cap Growth A (dist) USD

Fondet søker langsiktig kapitalvekst via investeringer i mindre nordamerikanske selskaper som er notert eller handles på Nasdaq. Fondet vil investere minst to tredjedeler av kapitalen i selskaper med en total markedsverdi som på kjøpstaden er mindre enn den gjennomsnittlige markedsverdien for de ti største selskapene i Russell 2000 indeksen.

ISIN
LU0053671581
Kategori
USA, Små selskaper
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
11. september 1984
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Eytan Shapiro
Forvaltet fondet siden
1. juni 2003
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.European Bank & Business Centre 6, route de TrèvesL-2633 Luxembourg
+352 34 101http://www.jpmorganassetmanagement.com
Aksjer
96.4 %
Kort rente
2.7 %
Lang rente
0.8 %

Største regioner

USA 98.3 %
Europa ex. Euro 0.9 %
Storbritannia 0.8 %

Største bransjer

Helsevern
28.7 %
Teknologi
27.3 %
Industri
16.2 %
Konsumentvarer
14.3 %
Forbruksvarer
5.7 %
Finans
3.9 %