Templeton Glb Climate Change A(Ydis)EUR

Bransjefond, Økologi
Utvikling 1 år+ 19.08 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
21.13 EUR
Dagens kursendring
+ 0.84 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.53 %
Løpende kostnader
1.83 %
Hvorav forvaltningskostnad
1 %
- Returprovisjon
0.6 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Te
Templeton Glb Climate Change A(Ydis)EUR

Fondet vil primært investere i aksjer og obligasjoner utstedt av selskaper og staten i et hvilket som helst land. Fondets navn viser at fondets basisvaluta er euro, og betyr ikke at en bestemt del av nettoverdien som fondet har investert vil være i euro.

ISIN
LU0029873410
Kategori
Bransjefond, Økologi
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
26. april 1991
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Maarten Bloemen
Forvaltet fondet siden
5. mars 2018
Franklin Templeton International Services S.à r.l.8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg
+352 46 66 67 212http://www.franklintempleton.lu
Aksjer
96.4 %
Kort rente
3.6 %

Største regioner

Eurosonen 37.3 %
USA 25.5 %
Europa ex. Euro 10.2 %
Japan 9.4 %

Største bransjer

Industri
31.0 %
Materialer
17.5 %
Teknologi
15.5 %
Verktøy
9.9 %
Konsumentvarer
8.9 %
Forbruksvarer
7.9 %