KLP AksjeGlobal Flerfaktor II

Aksjer, Øvrige
Utvikling 1 år- 2.89 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (4.8.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
1519.82 NOK
Dagens kursendring
+ 0.71 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.3 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.3 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
KL
KLP AksjeGlobal Flerfaktor II

KLP AksjeGlobal LavBeta II investerer i aksjer notert i utviklede markeder i Nord-Amerika, Europa og Asia etter en kvantitativ og regelstyrt metode. Fondets målsetting er å oppnå en avkastning som er lik eller bedre enn referanseindeksen, men med lavere risiko. Fondet er valutasikret. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes etiske retningslinjer.

ISIN
NO0010693872
Kategori
Aksjer, Øvrige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
24. mars 2014
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Kristoffer Solem
Forvaltet fondet siden
29. mai 2019
KLP Kapitalforvaltning ASDronning Eufemias gate 10, Postboks 400 Sentrum103 Oslo
+47 23 080930http://www.klp.no
Aksjer
90.2 %
Kort rente
9.9 %

Største regioner

USA 51.5 %
Canada 13.8 %
Eurosonen 10.5 %
Storbritannia 7.2 %

Største bransjer

Forbruksvarer
16.4 %
Kommunikasjon
14.3 %
Finans
13.9 %
Teknologi
12.6 %
Verktøy
9.6 %
Industri
8.3 %
KLP AksjeGlobal Flerfaktor I
92.4 %
Euro Stoxx 50 Future Sept 20
0 %