Fidelity Global Mlt Ast Inc A-Acc-USD

Kombinasjonsfond, USD Moderat
Utvikling 1 år+ 5.35 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
13.12 USD
Dagens kursendring
- 0.18 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.36 %
Løpende kostnader
1.65 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.25 %
- Returprovisjon
0.63 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Fi
Fidelity Global Mlt Ast Inc A-Acc-USD

The fund aims to provide income and moderate capital growth over the medium to longer term by investing in global fixed income securities and global equities. The fund will actively allocate to, and within, different asset classes and geographies based on their potential to generate income and capital growth within the portfolio. The main asset classes in which the fund will invest include global investment grade bonds, global high yield bonds, emerging market bonds and global equities. As this fund may invest globally, it may be exposed to countries considered to be emerging markets. The fund may tactically invest up to 50% of its assets in global government bonds. It may also have an exposure of less than 30% of its assets to each of the following asset classes, infrastructure securities and eligible closed-ended real estate investment trusts (REITS).

ISIN
LU0905233846
Kategori
Kombinasjonsfond, USD Moderat
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
27. mars 2013
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Eugene Philalithis
Forvaltet fondet siden
27. mars 2013
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)2a, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg
+ 352 250 404 2400http://www.fidelity-international.com
Lang rente
60.6 %
Aksjer
17.3 %
Kort rente
12.7 %
Øvrig
9.3 %

Største regioner

Eurosonen 24.8 %
Storbritannia 16.6 %
USA 15.6 %
Asia 13.1 %

Største bransjer

Finans
20.8 %
Teknologi
14.8 %
Kommunikasjon
13.9 %
Helsevern
13.2 %
Forbruksvarer
12.5 %
Verktøy
10.4 %
Euro Stoxx 50 Future Sept 20
1.5 %
Euro Stoxx 50 Future June 20
1.4 %
Fidelity ILF - USD A Acc
1.4 %
Euro Bund Future June 20
1.3 %
Fidelity ILF - EUR A Acc
1.2 %
United States Treasury Notes 0.62%
1.1 %
Fidelity Enhanced Reserve R MInc USD
1.1 %
BlackRock Continental Eurp Inc A Inc
1.0 %
China Development Bank 4.88%
0.9 %