Franklin Gold & Prec Mtls A(acc)USD

Bransjefond, Verdifulle metaller
Utvikling 1 år+ 33.11 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (15.1.2021)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi (Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
7.35 USD
Dagens kursendring
- 2.66 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
80 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.23 %
Løpende kostnader
1.83 %
Hvorav forvaltningskostnad
1 %
- Returprovisjon
0.9 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Fr
Franklin Gold & Prec Mtls A(acc)USD

Fondet vil primært investere i børsnoterte aksjer og aksjerelaterte verdipapirer over hele verden. Fondet investerer i vekstaksjer, herunder konvertible verdipapirer og warrants, både på utviklende og Nye Markeder, og i selskaper som er børsnotert i følgende regioner og land: Nord-Amerika, Kontinental-Europa: Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Spania, Sverige og Sveits; Storbritannia og Irland; Asia: Hong Kong, Japan, Malaysia, Singapore og Australia.

ISIN
LU0496367417
Kategori
Bransjefond, Verdifulle metaller
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
30. april 2010
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Steve Land
Forvaltet fondet siden
30. april 2010
Franklin Templeton International Services S.à r.l.8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg
+352 46 66 67 212http://www.franklintempleton.lu
Aksjer
98.7 %
Kort rente
1.3 %

Største regioner

Canada 59.4 %
Australia 19.8 %
Afrika 13.9 %
USA 4.5 %

Største bransjer

Materialer
99.8 %
Industri
0.2 %
Impala Platinum Holdings Ltd
3.3 %
Teranga Gold Corporation
3.3 %
Chalice Gold Mines
3.1 %
SSR Mining Inc. - Common Stock
3.0 %
Perseus Mining Ltd
2.7 %