ODIN Aksje C

Global, Fleksibel kapitalisering
Utvikling 1 år+ 19.76 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
208.14 NOK
Dagens kursendring
+ 0.4 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
0 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.05 %
Løpende kostnader
1.5 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
- Returprovisjon
0.75 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
OD
ODIN Aksje C

ODIN Aksje investerer hovedsakelig i det norske og internasjonale aksjemarkedet gjennom verdipapirfondsandeler i aksjefond forvaltet av ODIN Forvaltning AS. Fondet kan også investere i andre noterte og unoterte fond.

ISIN
NO0010705908
Kategori
Global, Fleksibel kapitalisering
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Nei
Fondets startdato
19. mars 2014
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Dan Erik Glover
Forvaltet fondet siden
9. juni 2020
ODIN Forvaltning ASFjordalléen 160122 Oslo
+47 24 00 48 00http://www.odinfond.no
Aksjer
96.0 %
Kort rente
4.0 %

Største regioner

Europa ex. Euro 41.5 %
USA 30.0 %
Eurosonen 12.3 %
Storbritannia 6.4 %

Største bransjer

Industri
21.8 %
Teknologi
17.4 %
Finans
17.1 %
Konsumentvarer
8.5 %
Forbruksvarer
8.5 %
Helsevern
8.3 %
ODIN USA A
24.9 %
ODIN Norden A
20.1 %
ODIN Norge A
14.9 %
ODIN Global A
13.5 %
ODIN Europa A
11.3 %
ODIN Emerging Markets A
8.8 %
ODIN Small Cap A NOK
5.6 %