Velkommen til Kundeservice

Hva kan vi hjelpe deg med?

03023 Man-Fre 8.30-17.00

Kundeservice / Investeringskonto Zero - kapitalforsikring

Hvordan beskattes Investeringskonto Zero?

I Investeringskonto Zero utsettes kapitalskatten på 23 % så lenge du vil. Dette innebærer mer kapital som du kan investere her og nå. Skatten beregnes og forfaller til betaling først når tar ut penger fra din Investeringskonto Zero, i stedet for ved hver enkelt realisasjon (salg), eller utbytteutbetaling. Du betaler da 23 % skatt på den andel av uttaket som utgjør avkastning. Du betaler ikke skatt på de pengene du selv har satt inn. Denne andelen beregnes forholdsmessig. Tilsvarende vil tap være fradragsberettiget med 23 %. Innestående midler på kontoen er gjenstand for årlig formuesbeskatning. Det kan bli ilagt kildeskatt på utbytte fra aksjer og fond emittert i utlandet. Kildeskatt vil eventuelt bli trukket i emittentlandet ved utbetaling av utbytte på utenlandske aksjer og fond.

Hvis du ønsker å betale skatt på hele gevinsten, eventuelt få fradrag for hele tapet, på Investeringskonto Zero må du ta ut hele beløpet fra kontoen. Tar du bare ut selve gevinsten vil kun en prosentdel av dette beløpet beskattes. Her er et eksempel:

Du setter inn 100 000 NOK på kontoen din. Kontoverdien stiger til 150 000 NOK.

Du velger å ta ut 30 000 NOK fra kontoen din.

Så mye må du skatte:

30 000 / 150 000 = 0,2 (20 %)

Uttaket på 30 000 utgjør 20 % av kontoverdien din på uttakstidspunktet. Det er derfor kun 20 % av gevinsten på 50 000 NOK som går til beskatning.

50 000 * 0,2 = 10 000

10 000 * 0,23 = 2 300 NOK

 

Lønner det seg å bruke Investeringskonto Zero?

Investeringskonto Zero er lønnsomt når du i løpet av året selger investeringer med gevinst og reinvesterer pengene. Siden du ikke må betale 23 % skatt av din gevinst, kan du i stedet reinvestere og få avkastning på de pengene. Jo høyere avkastning du får, spesielt i de første årene, desto mer kan du tjene på å bruke Investeringskonto Zero. Meravkastningen stiger eksponentielt over tid.

Vil Nordnet trekke skatt for meg?

Nordnet kommer ikke til å trekke skatt på dine vegne, hverken formuesskatt eller skatt på avkastning ved uttak av midler fra din forsikringskonto.
Unntaket er kupongskatt på utbytte fra utenlandske aksjer. Du vil du bli trukket, men får så kupongskatten/kildeskatten refundert rett etter årskiftet.

Du har selv ansvar for å innbetale skatt til norske myndigheter.Nordnet vil gi deg en oversiktlig årsoppgave hvert år, samt rapportere inn dine ligningsopplysninger til Skatteetaten. Du har selv ansvar for å kontrollere at de er korrekte.

Får jeg skjermingsfradrag på Investeringskonto Zero?

Nei. På Investeringskonto Zero får du ikke opparbeidet skjermingsfradrag på langsiktig sparing i aksjer og fond. Skjermingsfradraget er et skatteinsentiv fra staten for å stimulere langsiktig sparing og gjør at du skatter mindre av din avkastning for hvert årsskifte du eier et verdipapir sammenhengende. Derfor er aksje og fondshandel i Investeringskonto Zero først og fremst interessant for kunder som selger sine investeringer og kjøper nye minst én gang i løpet av et år.

Hva må jeg rapportere i selvangivelsen?

Siden salg av en investering innenfor en Investeringskonto Zero ikke ansees som en skattemessig realisasjon, trenger du ikke melde inn realisasjonsoppgaver til Skatteetaten. Det er i praksis to tall som skal rapporteres: Verdien på avtalen per 31.12 hver år (formuesgrunnlag) og eventuell realisert avkastning.

Begge disse postene vil Nordnet rapportere for deg. Du trenger bare å kontrollere at verdiene er korrekte når du mottar årsoppgaven.

Får jeg realisasjonsoppgaver?

Nei. Du vil ikke motta realisasjonsoppgaver på dine handler da en handen innenfor en kapitalforsikring ikke er ansett som en skattemessig realisasjon. Når du er innlogget på nordnet.no vil du fortsatt ha full oversikt over dine transaksjoner på siden "Transaksjoner og sluttsedler".

Til Transaksjoner og sluttsedler

Hvordan behandles kildeskatt?

På Investeringskonto Zero blir du trukket kildeskatt, men du vil få det refundert i januar påfølgende år.

Hvordan beskattes Investeringskonto Zero?

I Investeringskonto Zero utsettes kapitalskatten på 23 % så lenge du vil. Dette innebærer mer kapital som du kan investere her og nå. Skatten beregnes og forfaller til betaling først når tar ut penger fra din Investeringskonto Zero, i stedet for ved hver enkelt realisasjon (salg), eller utbytteutbetaling. Du betaler da 23 % skatt på den andel av uttaket som utgjør avkastning. Du betaler ikke skatt på de pengene du selv har satt inn. Denne andelen beregnes forholdsmessig. Tilsvarende vil tap være fradragsberettiget med 23 %. Innestående midler på kontoen er gjenstand for årlig formuesbeskatning. Det kan bli ilagt kildeskatt på utbytte fra aksjer og fond emittert i utlandet. Kildeskatt vil eventuelt bli trukket i emittentlandet ved utbetaling av utbytte på utenlandske aksjer og fond.

Hvis du ønsker å betale skatt på hele gevinsten, eventuelt få fradrag for hele tapet, på Investeringskonto Zero må du ta ut hele beløpet fra kontoen. Tar du bare ut selve gevinsten vil kun en prosentdel av dette beløpet beskattes. Her er et eksempel:

Du setter inn 100 000 NOK på kontoen din. Kontoverdien stiger til 150 000 NOK.

Du velger å ta ut 30 000 NOK fra kontoen din.

Så mye må du skatte:

30 000 / 150 000 = 0,2 (20 %)

Uttaket på 30 000 utgjør 20 % av kontoverdien din på uttakstidspunktet. Det er derfor kun 20 % av gevinsten på 50 000 NOK som går til beskatning.

50 000 * 0,2 = 10 000

10 000 * 0,23 = 2 300 NOK

 

Lønner det seg å bruke Investeringskonto Zero?

Investeringskonto Zero er lønnsomt når du i løpet av året selger investeringer med gevinst og reinvesterer pengene. Siden du ikke må betale 23 % skatt av din gevinst, kan du i stedet reinvestere og få avkastning på de pengene. Jo høyere avkastning du får, spesielt i de første årene, desto mer kan du tjene på å bruke Investeringskonto Zero. Meravkastningen stiger eksponentielt over tid.

Vil Nordnet trekke skatt for meg?

Nordnet kommer ikke til å trekke skatt på dine vegne, hverken formuesskatt eller skatt på avkastning ved uttak av midler fra din forsikringskonto.
Unntaket er kupongskatt på utbytte fra utenlandske aksjer. Du vil du bli trukket, men får så kupongskatten/kildeskatten refundert rett etter årskiftet.

Du har selv ansvar for å innbetale skatt til norske myndigheter.Nordnet vil gi deg en oversiktlig årsoppgave hvert år, samt rapportere inn dine ligningsopplysninger til Skatteetaten. Du har selv ansvar for å kontrollere at de er korrekte.

Får jeg skjermingsfradrag på Investeringskonto Zero?

Nei. På Investeringskonto Zero får du ikke opparbeidet skjermingsfradrag på langsiktig sparing i aksjer og fond. Skjermingsfradraget er et skatteinsentiv fra staten for å stimulere langsiktig sparing og gjør at du skatter mindre av din avkastning for hvert årsskifte du eier et verdipapir sammenhengende. Derfor er aksje og fondshandel i Investeringskonto Zero først og fremst interessant for kunder som selger sine investeringer og kjøper nye minst én gang i løpet av et år.

Hva må jeg rapportere i selvangivelsen?

Siden salg av en investering innenfor en Investeringskonto Zero ikke ansees som en skattemessig realisasjon, trenger du ikke melde inn realisasjonsoppgaver til Skatteetaten. Det er i praksis to tall som skal rapporteres: Verdien på avtalen per 31.12 hver år (formuesgrunnlag) og eventuell realisert avkastning.

Begge disse postene vil Nordnet rapportere for deg. Du trenger bare å kontrollere at verdiene er korrekte når du mottar årsoppgaven.

Mer om

Investeringskonto Zero - kapitalforsikring

Ring oss på

Gjelder det Aksjesparekonto?
Klikk her.

Mandag til fredag

8.30-17.00

Opp

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.