Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvorfor må jeg signere en pantsettelse av kapitalforsikring når jeg søker om boliglån?

Som ekstra sikkerhet for et boliglån hos oss pantsettes dels de finansielle instrumentene og midlene du som privatperson har i Nordnet Bank NUF og de kapitalforsikringene du har hos Nordnet Livsforsikring AS.

Pantet er imidlertid kun knyttet til deg som privatperson, noe som følger av at du selv står oppført som «Låntaker» i gjeldsbrevet. Slik gjeldsbrevet er formulert, refererer pantet kun til «Låntakerens» finansielle instrumenter mv., dvs. slike finansielle instrumenter mv. som eies av låntaker/privatperson og som oppbevares hos Nordnet. Det at vi stiller dine private kontoer som ekstra sikkerhet i forbindelse med boliglånet begrenser ikke din mulighet til å handle eller bruke kontoene i løpet av lånet, men blir først merkbart for deg som kunde dersom du ikke klarer å betale for lånet og dermed havne i en tvist med Nordnet.

Grunnen til at vi pantsetter er fordi vi da har bedre sikkerhet som långiver, og et lavere kapitalkrav som gjør at vi slipper å binde så mye kapital per utlånt krone. Vi kan dermed tilby våre kunder gunstige renter. Låntaker kan derfor fritt disponere over sine kontoer uten noen begrensninger. En kunde og låntaker kan for eksempel når som helst tømme kontoene sine for eiendeler. Konsekvensen kan imidlertid bli at låntaker får dårligere rente, dårligste rente finner du i prislisten.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake