Gå til hovedinnhold
Bank ID gjennomfører driftsendringer 21.-26.oktober og vil være utilgjengelig og ustabil i perioder. Følg status på BankID på bankid.no/status.

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Når rebalanseres Nordnet Alderstilpasset pensjon?

Porteføljen rebalanseres årlig på din fødselsdag. Hvert år "nullstilles" fordelingen mellom de ulike fondene tilbake til utgangspunktet.

Fordelingen for kunder under 55 år er slik:

70 prosent Nordnet Indeksfond Global

10 prosent Nordnet Indeksfond Emerging Markets

20 prosent Nordnet Indeksfond Norden (som består av like andeler av Nordnets fire nordiske indeksfond).

Når kundene blir 55 år trappes aksjeandelen ned gradvis, og andelen rentefond (KLP Nåtid) økes tilsvarende. Se eksakt fordeling mellom fondene og mellom aksjer og renter her - trykk på "Se porteføljens sammensetning".

En slik rebalansering gir normalt en noe bedre risikojustert avkastning på lang sikt enn en statisk portefølje, viser forskning. 

PS: Nordnet Alderstilpasset pensjon kan kjøpes på egen pensjonskonto (EPK) og pensjonskapitalbevis (PKB). 

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake