Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Kan jeg velge å ha Nordnet alderstilpasset pensjon på deler av pensjonskapitalen og gjøre egne valg for resten av kapitalen?

Nei. Det er ikke mulig å ha andre fondsinvesteringer når du har valgt Nordnet alderstilpasset pensjon for din pensjonskapital. Dette skyldes at Nordnet alderstilpasset pensjon inneholder årlig rebalansering mellom fondene i porteføljen og automatisk nedtrapping av aksjeandel ved fylte 55 år.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake