Gå til hovedinnhold
Vi minner om at det amerikanske markedet stenger kl.19.00 i dag. Vil tilbyr kurtasjefri handel på alle amerikanske aksjer. Se vilkårene her.

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Slik er skatterapportering på Aksje- og fondskonto

Med en Aksje- og fondskonto (VPS-konto) eier du aksjer eller fond direkte, og gevinst og tap ved salg skattelegges ved hver realisasjon. Aksjeutbytte beskattes årlig. I årsoppgaven fra oss kan du se i uthevet skrift og store bokstaver hvilke poster du må kontrollere, og hvilke du selv må rapportere i skattemeldingen. 

Nordnet rapporterer fond, kontanter og utenlandske aksjer. Euronext VPS rapporterer alle VPS-registrerte aksjer (norske aksjer). I årsoppgaven fra oss kan du se i uthevet skrift og store bokstaver hvilke poster du må kontrollere, og hvilke du selv må rapportere i skattemeldingen. Se også "Hvem rapporterer hva" i boksen nedenfor. 

Skatt på aksjegevinst skattes med 31,68 % og rentegevinst skattes med 22 %. 

Beskatning av Aksje- og fondskontoen din er knyttet til fire forhold: 

  • Eventuell gevinst/tap i forbindelse med realisasjon skattlegges årlig 
  • Mottatt utbytte skattelegges årlig
  • Verdien av kontoen din regnes som formue (skattemessig verdi på aksjer og aksjefond skal settes til 65 % av markedsverdi 31.12)
  • Renteinntekter er skattepliktig inntekt hver år - tap på rentefond gir fradrag

 

FIFO-prinsippet: FIFO-prinsippet («first in, first out») betyr at du alltid først selger aksjene eller fondsandelene du kjøpte først. Har du gevinst her, må du betale skatt av gevinsten fratrukket skjermingsfradraget. Selger du aksjer med tap, vil du få fradrag i skattemeldingen, selv om du totalt sett skulle ha gevinst på kontonivå.

Tilbake