Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvorfor lenge må jeg være ansatt i en bedrift for å få med pensjonsopptjeningen?

Fra 1. januar 2022 kom det nye regler om pensjon fra første krone. På regjeringen.no står det følgende;

 

"Reglene om pensjon fra første krone og dag trer i kraft 1. januar 2022. De nye reglene innebærer bl.a. at det blir krav for alle private tjenestepensjonsordninger om å spare minst 2 prosent av medlemmenes inntekt fra første krone. Videre blir minstekravet til 20 prosent stilling for rett på medlemskap i ordningene opphevet. Aldersgrensen for medlemskap settes ned fra 20 til 13 år som i folketrygden. Ansatte får rett på medlemskap i ordningene når inntekten overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen. Denne grensen er som hovedregel på 1 000 kroner, men 10 000 kroner for skattefrie organisasjoner mv. Det blir ikke lenger egne unntaksregler for sesongarbeidere."

Les mer på regjeringen.no

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake