Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Nordnet Markets - Hva betyr Buy-Back eller Sold-Out Buy-Back?

Buy-Back (BB) og Sold-Out Buy-Back (SOBB) er virkemidler som Market Maker kan bruke på produkter som de ikke lenger ønsker eller kan tilby handel i.

Buy-back brukes oftest i situasjoner hvor utsteder har notert et tilsvarende produkt som erstatning, og ønsker kun å tillate gjenkjøp i det kjøpsstoppede produktet.

Sold-Out Buy-Back brukes når Market Maker selger et bestemt produkt og har ikke lov å selge mer før det er kjøpt tilbake. Virkemiddelet kan også brukes under visse uforutsette og eksepsjonelle omstendigheter hvor det er urimelig at Market Maker forventes å opprettholde tosidige priser i ordreboken.

I en ordrebok som er i Buy-Back eller Sold-Out Buy-Back, er det kun Market Maker som har lov å plassere kjøpsordrer i markedet. Alle kjøpsordrer som ikke er lagt av Market Maker blir i denne situasjonen avvist. Alle salgsordrer som legges håndteres som «Fill or Kill», noe som innebærer at salgsordrer som ikke legges til prisen Market Maker stiller kommer til å fjernes umiddelbart.

Alle eksisterende ordrer som er aktive i ordreboken i øyeblikket børsen setter ordreboken til Buy-Back eller Sold-Out Buy-Back vil bli fjernet.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake