Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Bekreftelse på tegning ved emisjoner og børsnoteringer

ACC = Benytter du tegningsretter i forbindelse med en emisjon blir posisjonen overført til kontooversikten som "navn på selskapet x ACC"

OTA = Tegner du aksjer uten tegningsretter (eksempelvis overtegning), så vises antallet på kontoen som "navn på selskapet x OTA"

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake