WebTV+ Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV+ Norge 19.01.2015  Investtech.com

Se arkiv WebTV+ >>

Morgenrapport Norge:

Hovedindeksen på Oslo Børs har brutt den langsiktige, stigende trenden. En videre oppgang indikeres, men med en svakere stigningstakt enn tidligere. Det er horisontal støtte rundt 535 poeng, mens det er motstand rundt 607 poeng.

Den kortsiktige hausseindeksen ligger på 55 poeng, mens den langsiktige ligger på 44 poeng. Hausseindeksene indikerer at det nå er omtrent like mange optimister som pessimister blant investorene på Oslo Børs.

Det er rapportert 81 innsidehandler den siste måneden, med en kjøpsandel på 70 prosent. Dette er en noe lavere kjøpsandel enn hva vi har sett det siste året, men det har likevel vært mer enn dobbelt så mange kjøp som salg. De fleste av innsiderne som handler, og som kjenner de fundamentale forholdene i egne selskaper godt, synes dermed å ha tro på en oppgang i aksjekursen.

I gjennomsnitt har januar gitt en nedgang på 0,4%, mens februar, mars og april i snitt har steget mellom 2,1 og 3,1 prosent.

Konklusjon: Hovedindeksen er svakt positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av Thomas Nygård Analytiker i Investtech

Dagens Case Norge:

Ocean Yield ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt en rektangelformasjon. Etablert brudd på motstanden ved ca. 44 kr vil signalisere videre oppgang til 51 kroner eller mer. Positiv volumutvikling den seneste uken øker sannsynligheten for oppgang på kort sikt. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

Dagens Case Sverige:

Tele2 B ligger i en stigande trend och fortsatt positiv utveckling innanför den indikeras. Aktien har brutit en motståndsnivå på kort sikt och gett köpsignal från en kortsiktig trading range. Aktien närmar sig motståndet vid ca 98.00 kronor, vilket kan ge en reaktion nedåt. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

—————–

Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer