WebTV Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV uke 35, 2019. $OSEBX #SCHA

I ukens WebTV ser vi på S&P500, Oslo Børs, Stockholmsbörsen og Københavns Fondsbørs. Vi ser også på Schibsted, som ligger i modellporteføljen.

Se arkiv WebTV+ >>

Morgenrapport 26. august

Hovedindeksen på Oslo Børs brøt ned gjennom støtten ved 852 poeng tidlig i august, og det er gitt salgssignal fra en rektangelformasjon. Ved reaksjoner opp, er det nå motstand ved 852 til 866 poeng. Første sterke støttenivå ligger ved 784 poeng, men det er nå også støtte ved 818 poeng på kort sikt.

Investtechs kortsiktige hausseindeks, som er et mål for optimismen til de kortsiktige investorene på Oslo Børs, har tatt seg noe opp den siste uken, men er fortsatt på lave 30 poeng etter nedgangen i juli og august. Den langsiktige hausseindeksen er på 40 poeng. Det indikeres en overvekt av pessimister blant både de kortsiktige og langsiktige investorene på Oslo Børs.

Innsiderne i de børsnoterte selskapene, som omfatter direktører og styremedlemmer, er svært positive. Den siste måneden har hele 94 prosent av de innmeldte handlene vært kjøp, og på årsbasis er rekordhøye 89 prosent kjøp. Det indikerer at mange av menneskene som kjenner selskapene og markedene aller best, har tro på en positiv kursutvikling framover.

De siste ti årene har børsen i august i snitt vært ned 1,1 prosent, mens den i september og oktober har steget henholdsvis 1,9 og 2,6 prosent. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Et brudd over 852 poeng vil gi et nøytralt eller svakt positivt markedssyn.

Vi forventer store svingninger på børsen framover, og Hovedindeksen kan på enkeltdager lett gå to-tre prosent både oppover og nedover.

Konklusjon: Hovedindeksen er negativ på mellomlang sikt (1-6 måneder). 

Skrevet av analytiker Asbjørn Taugbøl i Investtech.

Ukens aksje: Schibsted

Schibsted A viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har gitt kjøpssignal fra glidende snitt-indikatoren, og signaliserer dermed videre oppgang. Aksjen har støtte ved cirka 231 kroner.Volumet har tidligere vært lavt rundt kurstopper og høyt rundt kursbunner. Dette svekker den stigende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Schibsted A. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer