WebTV Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV uke 26, 2019. $OSEBX #SSHIP

I ukens WebTV ser vi på S&P500, Oslo Børs, Stockholmsbörsen og Københavns Fondsbørs. Vi ser også på ukens norske og svenske aksje.

Se arkiv WebTV+ >>

Morgenrapport 24. juni

Hovedindeksen brøt den stigende trenden og utløste et salgssignal etter bruddet på støtten ved 866 poeng i forrige måned. Kursen har nå reagert opp, og indeksen er på nytt over 866 poeng. Bruddet opp gjennom 866 poeng er et positivt signal, og det er nå støtte ved dette nivået igjen.

En rektangelformasjon med støtte på 850 poeng og motstand på 890 poeng er under utvikling. Brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre utvikling i samme retning.

Børsen har de siste ukene vært volatil, med store daglige svingninger, begge veier. Høy volatilitet følges ofte av ny høy volatilitet, slik at vi kan forvente store kurssvingninger også de kommende dagene.

Den kortsiktige hausseindeksen har dannet en bunn og steget 10 poeng på en uke. Det indikerer økende optimisme, men det er fremdeles en overvekt av pessimister på kort sikt. Det er omtrent like mange pessimister som optimister blant de langsiktige investorene på børsen.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs har den siste måneden gjort 74 kjøp og kun 9 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed 89 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen hele 90 prosent. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, mener eget selskap er fundamentalt billig.

De siste ti årene har juni i gjennomsnitt hatt en nedgang på 1,5 prosent og juli en oppgang på 3,3 prosent. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er svakt positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder). 

Skrevet av analytiker Asbjørn Taugbøl i Investtech.

Ukens aksje: Scanship Holding

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Scanship Holding og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang.Aksjen har støtte ved cirka 5.00 kroner.Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet.RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp.Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer