WebTV Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV uke 25, 2019. $OSEBX #BWLPG

I ukens WebTV ser vi på S&P500, Oslo Børs, Stockholmsbörsen og Københavns Fondsbørs. Vi ser også på BW LPG, som er en av ukens Tradingidéer.

Se arkiv WebTV+ >>

Morgenrapport 17. juni

Hovedindeksen har brutt den stigende trenden, og det er gitt et salgssignal etter brudd på støttenivået ved 866 poeng. Neste støttenivå ligger nede ved 783 poeng, mens det nå er motstand ved 866 og 894 poeng.

Børsen har de siste ukene vært volatil, med store daglige svingninger, begge veier. Høy volatilitet følges ofte av ny høy volatilitet, slik at vi kan forvente store kurssvingninger også de kommende dagene.

Hausseindeksene har falt kraftig de siste ukene, og indikerer et fall i optimismen hos investorene. Den kortsiktige og langsiktige indeksen ligger nå på henholdsvis 31 og 47 poeng. Det indikerer at rundt to av tre kortsiktige investorer nå er pessimister, mens det er omtrent like mange pessimister som optimister blant de langsiktige investorene på børsen.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs har den siste måneden gjort 78 kjøp og kun 9 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed hele 90 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen 89 prosent. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, mener eget selskap er fundamentalt billig.

De siste ti årene har juni i gjennomsnitt hatt en nedgang på 1,5 prosent og juli en oppgang på 3,3 prosent. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er svakt negativ på mellomlang sikt (1-6 måneder). 

Skrevet av analytiker Asbjørn Taugbøl i Investtech.

Ukens aksje: BW LPG

BW LPG viser ingen klar trend på mellomlang sikt. Aksjen har støtte ved cirka 37.70 kroner. Aksjen anses teknisk svakt positiv på mellomlang sikt.

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer