WebTV Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV uke 23, 2019. $OSEBX #strategi

Flere børser har gitt teknisk salgssignal. Vi ser på S&P500, Oslo Børs, Stockholmsbörsen og Københavns Fondsbørs. Vi ser også på Investtechs hovedstrategi bak modellporteføljene, samt Fjordkraft, som er en av ukens Tradingidéer.

Se arkiv WebTV+ >>

Morgenrapport 3. juni

Hovedindeksen på Oslo Børs endte svakt ned fredag. Mai måned ga en nedgang på 3,3 prosent, og det er utløst et salgssignal etter brudd på en rektangelformasjon. Bruddet innebærer en minsket optimisme hos investorene og at den stigende trenden som har vart siden januar nå er over. Salgssignalet fra rektangelformasjonen indikerer at indeksen nå har startet en fallende trend på kort til mellomlang sikt.

Børsen har de siste ukene vært volatil, med store daglige svingninger, begge veier. Høy volatilitet følges svært ofte av ny høy volatilitet, slik at vi kan forvente store kurssvingninger også de kommende dagene. Hovedindeksen har motstand ved 858-863 poeng på kort sikt, og ved 866 på mellomlang sikt. Brudd over disse nivåene vil gi et positivt signal til markedet, og nøytralisere det utløste salgssignalet. Det ligger støtte nede ved 783 poeng.

Hausseindeksene har falt kraftig de siste ukene, og beskriver også et fall i optimismen hos investorene. Den kortsiktige og langsiktige indeksen ligger nå på henholdsvis 38 og 50 poeng. Det indikerer en overvekt av pessimister blant de kortsiktige investorene, mens det er like mange pessimister som optimister blant de langsiktige investorene på børsen.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs har den siste måneden gjort 82 kjøp og kun 8 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er 91 prosent og på årsbasis 89 prosent. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, mener eget selskap er fundamentalt billig.

De siste ti årene har juni i gjennomsnitt en nedgang på 1,5 prosent og juli en oppgang på 3,3 prosent. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er svakt negativ på mellomlang sikt (1-6 måneder). 

Skrevet av analytiker Asbjørn Taugbøl i Investtech.

Ukens aksje: Fjordkraft Holding

Fjordkraft Holding har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt, men den sterke oppgangen kan gi reaksjoner tilbake på kort sikt. Aksjen har støtte ved cirka 32.00 kroner. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer