WebTV Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV uke 15, 2019. $OSEBX #FRO

I ukens WebTV ser vi på Oslo Børs, S&P500 og Frontline, som er en av ukens tradingidéer.

Se arkiv WebTV+ >>

Morgenrapport 8. april

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger i en stigende trendkanal på kort/mellomlang sikt og videre oppgang innenfor denne indikeres. Trenden har en annualisert stigningstakt på hele 45 prosent.

Indeksen har motstand ved 900 poeng, mens det er støtte ved 866 og 840 poeng. Brudd på et av disse nivåene vil gi signal om videre utvikling i samme retning.

Både den kortsiktige og langsiktige hausseindeksen ligger rundt 60 poeng og indikerer en overvekt av optimister på både kort og lang sikt.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs har den siste måneden gjort 74 kjøp og kun 6 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed hele 93 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen 89 prosent, det høyeste nivået noensinne. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, mener egne selskaper er fundamentalt billige.

De siste ti årene har april hatt en gjennomsnittlig oppgang på hele 3,4 prosent, og dermed vært årets beste måned på Oslo Børs. Mai har hatt en gjennomsnittlig oppgang på 0,9 prosent. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er svakt positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder). 

Skrevet av Asbjørn Taugbøl, analytiker i Investtech

Ukens aksje: Frontline

Frontline viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har støtte ved cirka 50.70 kroner og motstand ved cirka 67.50 kroner. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer