WebTV Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV uke 13, 2019. $OSEBX #innsiderne #GIG

I ukens WebTV fortsetter vi å følge innsiderne på Oslo Børs. Vi ser også på S&P500, Oslo Børs og Gaming Innovation Group, som tester viktig støtte.

Se arkiv WebTV+ >>

Morgenrapport 25. mars

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger i en bred, stigende trendkanal på mellomlang sikt og videre oppgang innenfor denne indikeres.

Indeksen har motstand ved 900 poeng, mens det er støtte rundt 867 poeng, samt ved 840 poeng. Brudd på et av disse nivåene vil gi signal om videre utvikling i samme retning.

Den kortsiktige hausseindeksen ligger på 67 poeng og indikerer en overvekt av optimister på kort sikt. Den langsiktige indeksen er på 60 poeng etter å ha vært nede på 24 poeng ved nyttår. Dette indikerer at optimismen har økt, og at det nå er flere optimister enn pessimister også blant de langsiktige investorene på Oslo Børs.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs har den siste måneden gjort 91 kjøp og kun 10 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed hele 90 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen 89 prosent, og har aldri tidligere vært så høy som nå i vår statistikk som strekker seg fra januar 2000. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, mener egne selskaper er fundamentalt billige.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt steget cirka fem prosent fra midten av mars og fram til begynnelsen av juni. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er svakt positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder). 

Skrevet av Asbjørn Taugbøl, analytiker i Investtech

Ukens aksje: Gaming Innovation Group

Investorene har over tid godtatt stadig lavere priser for å komme seg ut av Gaming Innovation Group Inc. og aksjen ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende pessimisme blant investorene og indikerer videre kursnedgang for Gaming Innovation Group Inc.. Aksjen tester støtten ved cirka 18.00 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt negativt, med RSI under 30. Det indikerer økende pessimisme hos investorene og videre kursnedgang for Gaming Innovation Group Inc.. Aksjen anses samlet sett teknisk nøytral på mellomlang sikt.

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer