WebTV Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV uke 7, 2019. $OSEBX #BWO

I ukens WebTV fra Investtech ser vi på S&P500, Oslo Børs, Stockhomsbørsen, Tobii AB og BW Offshore. Vi ser også på det siste innenfor trender.

Se arkiv WebTV+ >>

Morgenrapport 11. februar

Markedet falt kraftig fredag, og Hovedindeksen endte på 831 poeng etter en nedgang på 1.85%. For uken som helhet viste indeksen en nedgang på 0.7%. En kortsiktig, fallende trendkanal er brutt opp. Dette indikerer en mer sidelengs utvikling framover. 

Indeksen har støtte ved 784 poeng og motstand ved 840 poeng. En videre utvikling mellom disse nivåene indikeres. Brudd under 784 vil vise at pessimismen øker og utløse et salgssignal. 

Den kortsiktige hausseindeksen ligger på 57 poeng og indikerer en liten overvekt av optimister på kort sikt. Den langsiktige indeksen er på 36 poeng etter fall fra rundt 60 poeng i begynnelsen av oktober. Dette indikerer at frykten hos investorene har økt siden i fjor høst, og at nesten to av tre langsiktige investorer er pessimister. 

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs har den siste måneden gjort 38 kjøp og kun 4 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed hele 90 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen 87 prosent. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskap. Vi er nå i perioden for rapportering av årsresultater. Mange innsidere vil dermed ha informasjon som markedet foreløpig ikke kjenner, og av den grunn ikke ha lov til å handle. På bakgrunn av dette forventes det færre signaler fra innsiderne de kommende ukene, men at det vil ta seg opp etter som stadig flere selskape har lagt fram sine regnskap. 

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt steget cirka syv prosent fra månedsskiftet januar/februar og fram til begynnelsen av juni. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen. 

Konklusjon: Hovedindeksen er nøytral på mellomlang sikt (1-6 måneder).


Skrevet av Asbjørn Taugbøl, analytiker i Investtech  

Ny forskning:
Stigende trender har gitt god meravkastning

Aksjer som ligger i stigende trender på Oslo Børs, har fortsatt å stige framover. Aksjer i stigende trender stiger mer enn Hovedindeksen de neste månedene, mens aksjer i fallende trender gjør det dårligere enn Hovedindeksen.  Det viser en ny forskningsrapport fra Investtech basert på 23 år med data fra Oslo Børs.

Vi ser at aksjer som har vært i en stigende trend, i gjennomsnitt har fått en klart positiv kursutvikling de neste 66 dagene, både absolutt og sammenlignet med Hovedindeksen. Aksjer i stigende trend gir en gjennomsnittlig oppgang på 5,3 prosent etter 66 dager. Dette tilsvarer en meravkastning på 2,2 prosentpoeng sammenlignet med referanseindeksens gjennomsnittlige oppgang på 3,1 prosent.

Signaler 1996-2018Absolutt avkastningRelativ avkastning
Kjøpssignal, aksje i stigende trend5,3%2,2%p
Salgssignal, aksje i fallende trend-0,1%-3,2%p
Referanseindeks (OSEBX)3,1%0%p

Tabell: Absolutt og relativ avkastning 66 dager etter signal. (%p = prosentpoeng).

Les hele forskningsrapporten her >>

 

Ukens aksje: BW Offshore

BW Offshore har brutt den fallende trendkanalen på mellomlang sikt og reagert kraftig opp. Det er foreløpig vanskelig å si noe om den framtidige trendretningen. Aksjen har støtte ved cirka 38.00 kroner og motstand ved cirka 53.50 kroner. Positiv volumbalanse indikerer at kjøperne er aggressive mens selgerne er passive, og styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk svakt positiv på mellomlang sikt.

—————–

Analyseneer utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer