WebTV Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV uke 5, 2019. $OSEBX #EPR

I ukens WebTV fra Investtech ser vi på S&P500, Oslo Børs, Stockhomsbørsen, Humana & Europris.

Se arkiv WebTV+ >>

Morgenrapport 28. januar

Hovedindeksen på Oslo Børs har brutt ned fra en langsiktig stigende trendkanal. Det indikerer en mer sidelengs utvikling framover. Det er støtte ved 784 poeng og motstand ved 895 poeng, og en videre utvikling mellom disse nivåene indikeres. Brudd under 784 vil vise at pessimismen øker og utløse et salgssignal. Motsatt vil brudd over 895 poeng vise økende optimisme og være et kjøpssignal.

Den kortsiktige hausseindeksen har gått fra 20 til 52 poeng den siste måneden. Det indikerer økt optimisme hos de kortsiktige investorene, og at det er omtrent like mange optimister som pessimister på kort sikt. Den langsiktige indeksen er på 32 poeng etter fall fra rundt 60 poeng i begynnelsen av oktober. Dette indikerer at frykten hos investorene har økt siden i høst, og at to av tre langsiktige investorer er pessimister.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs har den siste måneden gjort 56 kjøp og kun 10 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed 85 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen 87 prosent. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskap. Vi går nå inn i sesongen for rapportering av årsresultater. Da vil mange innsidere ha informasjon som markedet foreløpig ikke kjenner, og av den grunn ikke ha lov til å handle. På bakgrunn av dette forventes det færre signaler fra innsiderne de kommende ukene, men at det vil ta seg opp etter som selskapene har lagt fram sine regnskap.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt steget cirka seks prosent fra midten av januar og fram til begynnelsen av juni. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er nøytral på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av Asbjørn Taugbøl, analytiker i Investtech

Ukens aksje: Europris

Europris ASA har brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere falltakt, eller innledningen av en mer horisontal utvikling. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 23.40 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk nøytral på mellomlang sikt.

—————–

Analyseneer utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer