WebTV Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV uke 4, 2019. $OSEBX #SAS

I ukens WebTV fra Investtech ser vi på S&P500, Oslo Børs, Stockhomsbørsen, Epiroc, SAS og brent-oljen.

Se arkiv WebTV+ >>

Morgenrapport 21. januar

Hovedindeksen på Oslo Børs har brutt opp fra en kortsiktig, fallende trendkanal. I første omgang indikeres nå en mer sidelengs utvikling. Det ligger støtte ved 840 poeng og motstand ved 868 poeng.

Den kortsiktige hausseindeksen har gått fra 20 til 57 poeng de siste ukene. Det indikerer økt optimisme hos de kortsiktige investorene, og at det er en liten overvekt av optimister på kort sikt. Den langsiktige indeksen er på 33 poeng etter fall fra rundt 60 poeng i begynnelsen av oktober. Dette indikerer at frykten hos investorene har økt siden i høst, og at to av tre langsiktige investorer er pessimister.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs har den siste måneden gjort 85 kjøp og bare 14 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed 86 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen også høy, med 87 prosent kjøp. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper. Vi går nå inn i sesongen for rapportering av årsresultater. Da vil mange innsidere ha informasjon som markedet foreløpig ikke kjenner, og har ikke lov til å handle. Vi forventer få signaler fra innsiderne de kommende ukene, men økende igjen når selskapene har rapportert.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt steget cirka seks prosent fra midten av januar og fram til begynnelsen av juni. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er nøytral på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av Asbjørn Taugbøl, analytiker i Investtech

Ukens aksje: SAS AB

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i SAS AB og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har støtte ved cirka 21.00 kroner. Aksjen anses teknisk svakt positiv på mellomlang sikt.

—————–

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer