WebTV+ Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV+ uke 48, 2018. $OSEBX #FRO

I ukens WebTV+ fra Investtech ser vi på Nasdaq, Oslo Børs, Stockhomsbørsen, AarhusKarlshamn og Frontline. #FRO

Se arkiv WebTV+ >>

Morgenrapport 26. november

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 4.1 prosent forrige uke. Både den langsiktige, stigende trenden samt det tidligere støttenivået ved 868 poeng, er brutt. Neste støttenivå ligger ved 824 poeng, mens det nå ligger motstand ved 868 poeng.

Den kortsiktige hausseindeksen er på 26 poeng, mens den langsiktige er på 28 poeng. Begge har falt kraftig siden begynnelsen av oktober. Dette indikerer at det har vært et fall i optimismen blant investorene, og at det nå er en klar overvekt av pessimister blant både de kortsiktige og de langsiktige investorene.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs er derimot svært positive for tiden. Den siste måneden har de gjort 136 kjøp og bare 17 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed hele 89 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen også meget høy, med 86 prosent kjøp. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt steget cirka fire prosent fra midten av november og ut året. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er samlet sett svakt negativ på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av Asbjørn Taugbøl, analytiker i Investtech

Ukens aksje: Frontline

Frontline ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 52.00 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 52.00 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

—————–

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer